Tapuda rüşvet mi yoksa bahşiş mi alınır?

12/02/2008

Zaman zaman basına da yansıyan ‘tapuda rüşvet’ sorunu uzun yıllardır çözüm bulamayan bir konu olarak sonunda TBMM gündemine de taşındı

Ama sorunun çözümüne yönelik bir girişimden çok konuyla ilgili yapılan ve tartışma yaratan açıklamaların neticesi olarak gündeme geldi. CHP Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Atlı’nın ‘Evlenenler, ev alanlar bahşiş verir’ açıklaması ile Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Özak’ın, ‘Rüşvetle bahşişi birbirine karıştırmamak lazım’ sözlerini, soru önergesiyle TBMM gündemine getirdi. Gerçi, Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Atlı yaptığı ikinci bir açıklamayla farklı yorumlandığına işaret ederek "Hangi ad altında olursa olsun devlet memurunun bahşiş almasına karşıyız. Bahşiş adı altında para veriliyor. Bunu engellemeye çalışıyoruz" beyanını verdi. Fakat Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Özak’ın, Tapu ve Kadastro Genel Müdürü’nün ilk açıklamasına desek verircesine "Rüşvetle bahşişi birbirine karıştırmamak lazım" sözleri ise aslında konunun yanlış anlaşılmadığını gösterdi. Tapu müdürlüklerinde bahşiş ya da rüşvet adı altında zaman zaman yolsuzlukların yapıldığını aslında hepimiz biliyoruz. Bunlar gün yüzüne de çıktı, çıkmayanları ise maalesef bilmiyoruz! Tapu ve Kadastro Genel Müdürü’nün yaptığı bu açıklama sorunu iyice işin içinden çıkılmaz bir noktaya taşıyor. Bir taraftan tapu müdürlüklerindeki yolsuzlukları önlemek için girişimlerde bulunacaksın, diğer taraftan da o kurumun başındaki kişi olarak böyle bir açıklama yapacaksın. Suiistimallere çok açık bir kurum olan tapuda böyle belirsiz ifadeler değil, aksine çok net kural ve yasaların olması gerekiyor. Bahşiş, benim bildiğim özel sektörde çalışan garsonlara, otopark görevlilerine ya da berberdeki çırağa verilir. Çünkü o kişiler aylık kazançlarının büyük bölümünü aldıkları bu bahşişlerden sağlar. Peki devletin kurumunda çalışanlar da mı aylık gelirlerinin büyük bölümünü bahşişten sağlıyor? Devlet diğer çalışanlarına olduğu gibi tapu memurlarına maaş vermiyor mu? Tapu memurları da aldıkları ücretin karşılığında bir hizmet vermek zorunda. Yarın öbür gün 10-20 YTL bahşişi beğenmeyip daha fazlasını isterlerse bunu kim açıklayacak? Tapuda bahşiş vermeyenin işlemleri yapılmayacak mı? Diğer taraftan bazı emlak komisyoncuları ya da şahıslar tapudaki işlemlerinin hızlanması için görevli memurlara 10-20 YTL değil de 200-300 YTL verip de ‘bu bir bahşişti’ derse ne olacak?
Kaynak: Milliyet