TOKİ 2013 Konut Kredisi Miktarını Açıkladı

23/01/2013

TOKİ'nin 21 Eylül 1991 tarihli ve 20998 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Toplu Konut Fonu’ndan Şehit Ailelerine, Malulleri ile Dul ve Yetimlerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisi Yönetmeliği” nin 5. maddesi gereği, faizsiz konut kredisi miktarının 2013 yılı için 73.000,00 TL. (yetmişüçbintürklirası) olarak tespit edildiği açıklandı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın 21 Eylül 1991 tarihli ve 20998 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Toplu Konut Fonu’ndan Şehit Ailelerine, Malulleri ile Dul ve Yetimlerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisi Yönetmeliği” nin 5. maddesi gereği, faizsiz konut kredisi miktarının 2013 yılı için 73.000,00 TL. (yetmişüçbintürklirası) olarak tespit edildiği Açıklanmıştır.

Toplu Konut Fonundan Şehit Ailelerine, Terör Malülleri ile Dul ve Yetimlerine açılan Faizsiz Konut Kredisinin 1991 yılında Toplu Konut Kanununa bir madde eklenerek bu kredinin kapsamı genişletilmiş ve Emekli Sandığından maaşa bağlanan ve Faizsiz Konut Kredisi için Hak Sahipliği Belgesi alan tüm şehit aileleri ile terör malülleri ve bunların dul ve yetimlerinin de yararlanması sağlanmıştır.

Toplu Konut Fonundan Şehit Ailelerine, Terör Malülleri ile Dul ve Yetimlerine açılan Faizsiz Konut Kredisinin ilk uygulaması 1985 yılında, Polis Vazife ve Selahiyet Kanununa bir madde eklenerek, 1.1.1971 tarihinden itibaren şehit olan polislerin ailelerine Toplu Konut Fonu'ndan 5.000.000.-TL.sı faizsiz kredi verilerek başlatılmıştır. 1991 yılında Toplu Konut Kanunu'na bir madde eklenerek bu kredinin kapsamı genişletilmiş ve Emekli Sandığından maaşa bağlanan ve faizsiz konut kredisi için Hak Sahipliği Belgesi alan tüm şehit aileleri ile terör malülleri ve bunların dul ve yetimlerinin de yararlanması sağlanmıştır.

Bu esasları düzenleyen, "Toplu Konut Fonu'ndan Şehit Ailelerine, Malülleri ile Dul ve Yetimlerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisi Yönetmeliği" 21 Eylül 1991 tarih ve 20998 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kredi Başvurusu

Bu krediden yararlanabilmek için, T.C. Emekli Sandığından alınacak haksahibi olduğuna dair belge ile T.Ziraat Bankası'na kredi başvusu yapılması gerekmektedir.

Kredi için Başvurulan Konutun Özellikleri

Bu krediden yararlanılarak edinilecek konutlar için, herhangi bir kısıtlama bulunmamakta, sadece tapunun en fazla bir yıl önce alınmış olması yeterli olmaktadır. Bu kredi ile istenilen yörede ve isteilen büyüklükte konut edinmek mümkündür.

Kredi Miktarı

Kredi miktarı her yıl Devlet İstatistik Enstitüsünce Türkiye geneli için ilan edilen yıllık Fiyat artış Oranı kadar artırılır. Kredinin miktarı 2013 yılı için 73.000,00.-TL. sıdır.

Geri Ödemesi ve Vadesi

Kredinin geri ödemesi, haksahibinin her türlü tazminatlar dahil olarak almakta olduğu maaşının ¼ 'ü tutarındaki miktarın T.C. Emekli Sandığı'nca kesilmesi suretiyle yapılır. Kredinin vadesi borcun tamamen ödendiği zamandır. Konut kredisine faiz uygulanmaz. Ancak, kredinin açılışında bir defaya mahsus olmak üzere haksahibinden kredinin %2 si oranında masraf alınır.

Kaynak: Şehit Gazi Haber