TOKİ’den Altındağ’da 442 adet konut ihalesi

17/11/2008

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Altındağ Aktaş’a konut, adaiçi ve genel altyapı ile çevre düzenlemesi inşaatını yaptırmak üzere ihale açtı.

Tünel kalıp sistemiyle 442 adet konut, adaiçi ve genel altyapı ile çevre düzenlemesi işleri "açık ihale usulü" ile yaptırılacak. İhale, 25 Aralık 2008 tarihinde saat 10.00’da TOKİ’de yapılacak. Yer tesliminden itibaren 550 günlük süreyi kapsayacak olan işin ihalesine tüm istekli firmalar katılabilecek. Ancak ihalede yerli istekliler lehine yüzde 15 oranında fiyat avantajı uygulanacak. İhalelere katılmak isteyenler şartnameyi her iş için ayrı bedel ödeyerek TOKİ’den temin edebilecekler. Şartnameye göre hazırlanacak olan teklif mektupları belirtilen ihale tarihlerinde ihale saatine kadar TOKİ’ye anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verilecek. Buna göre ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacak. İşin tamamı için teklif verilecek olan ihalelerde katılımcılar teklif ettikleri bedelin yüzde 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecek.
Kaynak: Hürriyet