TOKİ'nin Isparta-Gelendost konutları için ihale açtı

24/06/2009

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, Isparta'nın Gelendost ilçesinde konut, ticaret merkezi, cami, genel altyapı ve çevre düzenlemesi inşaatlarını yaptırmak üzere ihale açtı.

Buna göre söz konusu yerde tünel kalıp sistemi ile betonarme karkas 224 adet konut, konvansiyonel kalıp sistemi ile ticaret merkezi, cami inşaatı ile genel, adaiçi altyapı ve çevre düzenlemesi inşaatları yaptırılacak. Yer tesliminden itibaren 500 günlük süreyi kapsayacak olan işin ihalesi, 14 Temmuz 2009 tarihinde saat 10.00'da TOKİ'de ''açık ihale usulü'' ile gerçekleştirilecek. Sadece yerli isteklilerin katılabileceği ihalede şartname TOKİ'den görülebileceği gibi aynı yerden bedeli mukabili temin edilebilecek. Şartnameye göre hazırlanacak olan teklif mektupları ihale günü ihale saatine kadar TOKİ'ye anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verilecek. Buna göre ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşmesi imzalanacak. İşin tamamı için teklif verilecek olan ihalede katılımcılar teklif ettikleri bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.
Kaynak: Sabah