TOKİ'nin Kilis konutları

28/05/2009

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Kilis Merkezde bulunan Demirciler Mahallesine 288 adet konut, Cami, ticaret merkezi inşaatları ile ada içi, genel alt yapı ve çevre düzenlemesi yaptırmak üzere ihale açtı.

Buna göre söz konusu yerde tünel kalıp sistemiyle betonarme karkas 312 adet konut, konvansiyonel kalıp sistemiyle betonarme karkas 1 adet ticaret merkezi, 1 adet cami inşaatları ile ada içi altyapı, Genel altyapı ve çevre düzenlemesi gerçekleştirilecek. İhale, 22 Haziran 2009 tarihinde saat 15.30'da TOKİ'de ''açık ihale usulü'' ile yapılacak. Yer tesliminden itibaren 550 günlük süreyi kapsayacak olan işin ihalesine sadece yerli istekliler katılabilecek. Şartnameye göre hazırlanacak olan teklif mektupları ihale günü ihale saatine kadar TOKİ'ye anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verilecek. Buna göre ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacak. İşin tamamı için teklif verilecek olan ihalede katılımcılar teklif ettikleri bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler. (AA)
Kaynak: Sabah