TOKİ yeni bir şehir kuruluyor

23/02/2009

Kayabaşı’nda 6,5 milyon metrekare büyüklüğünde arazisi bulunan TOKİ, burada 40-65 bin konutluk bir şehir kuracak

Kayabaşı’nda 6,5 milyon metrekare büyüklüğünde arazisi bulunan TOKİ, burada 40-65 bin konutluk bir proje hazırladı. Toplam büyüklüğü 12,8 milyon metrekare olan alanda özel sektör tarafından da 20 bin konut yapımı öngörüldü. Kayabaşı bölgesi için İstanbul Metropolitan Planlama Merkezi tarafından tasarlanan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 11 Nisan 2007’de onayladığı imar planları bulunuyordu. Ancak, yapılan analizler sonucunda, bu planlar ile çağdaş, insan ve çevre odaklı, sürdürülebilir ve ahenkli bir şehir hedefine ulaşmanın mümkün olmadığı belirlendi. Bu planlarda, yoğun bir yapılaşmaya izin verildiği, 10 binlerce kişinin yaşayacağı alanda istihdam yaratacak konut dışı kentsel çalışma alanlarının bulunmadığı, Plan Yapım Yönetmeliği’nde asgari alan büyüklükleri belirlenmiş olan sosyal donatı alanlarının standarda uymadığı ve yaklaşık 3 milyon 19,7 bin metrekare eksik bulunduğu, bu durumun çevre ve sağlık sorunlarına yol açacağı, ulaşım aksının topografya ile uyumsuz olduğu görüldü. Bunun üzerine bu planlarla insan ve çevre odaklı sürdürülebilir bir yerleşim yerinin kurulmasının mümkün olmadığı gerekçesi ile planlamanın, yeni baştan ve farklı bir anlayışla ele alınmasına karar verildi. Bu amaçla, şehir plancıları, harita mühendisleri, hukukçular, mimarlar ve uygulamacılardan oluşan özel bir ekip oluşturuldu. TOKİ tarafından hazırlanan yeni planlar, 13 Şubat 2008’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından onaylandı. Eski planda 1,45 olan ortalama inşaat emsaline karşılık, yeni planda emsal değer 1,19’a düşürüldü. Kentsel tasarım ve mimari tasarım çalışmaları gözetilerek, imar mevzuatında öngörülen asgari sosyal donatı alanlarının da üzerinde yer ayrıldı. Yeşil alanlar ve donatıların birbiri ile bağlı ve bölge içerisinde dengeli dağılmasına önem verildi. Topoğrafya ve jeolojik yapı ile uyumlu ulaşım aksı oluşturulurken, Sazlıdere Barajı ve Gaziosmanpaşa ormanlarına cephe ticaret ve konut alanlarına düşük inşaat emsali verildi. Bölgede yaşayacak insanların bir kısmının istihdam ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak üzere, 200 dönüme yakın konut dışı kentsel çalışma alanları belirlendi. Şehircilik ilkeleri ve kamu yararı lehine, çağdaş ve sürdürülebilir bir şehir için gerekli düzenlemeler yapıldı. Kişi başı 36 metrekare yeşil alan Yeni planda, asgari standartların 1 milyon 844,4 bin metrekare üzerinde sosyal donatı alanı ayrıldı. Eski planda 9 milyon 234,4 bin metre kare olan toplam inşaat alanı 7 milyon 206,6 bin metrekareye düşürüldü. Kayabaşı’nda her 5 bin konut için 50 bin hektar yeşil alan ayrıldı, kişi başına 36 metre yeşil alan planladı. Kayabaşı Toplu Konut Alanı İmar Planı’nda, "bahçe sulaması amacıyla yağmur suyu depolama sistemi yapılması" plan notu olarak zorunlu kılındı. Bu alanda inşa edilecek binlerce konutun üreteceği atık suyun kurulacak bir atıksu arıtma tesisi ile yeniden kullanımının sağlanması öngörülüyor. 250 bin kişi yaşayacak Verilen bilgiye göre, 200-250 bin nüfusun yaşayacağı şekilde düşünülen Kayabaşı’nda, 2 bin 305 yatak kapasiteli 299 bin 700 metrekarelik sağlık tesis alanı, 2 bin 247 derslik kapasiteli, 449 bin 417 metrekarelik ilköğretim tesis alanı, 500 derslik kapasiteli 100 bin 83 metrekarelik kreş alanı, bin 254 derslik kapasiteli 250 bin 733 metrekarelik ortaöğretim tesis alanı, 246 derslik kapasiteli 49 bin 262 metrekarelik meslek lisesi alanı planlandı. Bölgede, 17 adet Gülhane Parkı büyüklüğünde 2 milyon 839 bin 238 metrekarelik park ve spor alanı, 12 adet İSKİ Genel Müdürlüğü binası büyüklüğünde 300 bin metrekarelik teknik altyapı alanı, 8 adet Ankara Adliyesi büyüklüğünde 399 bin 850 metrekarelik resmi kurum alanı, 16 adet Ali Sami Yen Stadı büyüklüğünde 552 bin metrekarelik rekreasyon alanı, 7 adet Atatürk Kültür Merkezi büyüklüğünde 340 bin 850 metrekare kültürel tesis alanı ayrılması öngörülüyor. TOKİ, İstanbul-Kayabaşı’nda kurmayı planladığı toplam 60-65 bin konutluk projede, ‘çevreye daha duyarlı ve sürdürülebilir şehir’ kurmak amacıyla değişikliğe gitmiş ve eski proje kapsamında açılan 9 ihaleden 6’sını iptal etmişti.
Kaynak: Milliyet