Tüketiciler Kredi Sözleşmelerini Anlamadan İmzalıyor

05/02/2012

TÜDEF Genel Başkanı Sıtkı Yılmaz, tüketicilerin bankalardan kredi kullanırken anlamadığı sözleşmelerle, hak etmediği ödeme ve uygulamalarla karşı karşıya kaldığını söyledi.

TÜDEF Genel Başkanı Sıtkı Yılmaz, tüketicilerin bankalardan kredi kullanırken anlamadığı sözleşmeler, hak etmediği ödeme ve uygulamalarla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Sözleşmelerin standart hazırlanması nedeniyle tüketicinin içeriğine etki edemediğine dikkat çeken Yılmaz, "Tüketiciye okuma fırsatı bile verilmeden kredi sözleşmeleri imzalattırılmaktadır. Bununla yetinmeyen bankalar tüketiciden, sözleşmenin son kısmına ayrıca 'okudum, anladım, imzaladım' şeklinde ifadelerin altına imza attırmaktadırlar. Sözleşmede bulunan haksız şartlara 'itirazi kayıt' konulamamaktadır. Bankadan kredi almak için bu şekilde sözleşme imzalamak da yetmemektedir. Ayrıca tüketiciden dosya masrafı, hayat sigortası, ekspertiz ücreti, ipotek ücreti ve kredi bitiminde ipotek fek ücreti talep edilmektedir. Kredi verilmesi aşamasında bunlardan birinin ödenmemesi durumunda tüketici kredi alamamaktadır." diye konuştu.

Hayat sigortasının isteğe bağlı olduğu bilgisinin bankaların internet sitelerinde yer aldığına vurgu yapan Yılmaz, şunları kaydetti: "Ancak uygulamada sigorta zorunlu tutulmaktadır. Tüketici Yasasının 5.maddesinin 3.fıkrasında 'aksine bir teamül, ticari örf veya adet yoksa, satıcı bir mal ve hizmetin satışını o mal ve hizmetin kendisi tarafından belirlenen miktar, sayı veya ebat gibi koşullara ya da başka bir mal veya hizmetin satın alınmasına bağlı kılamaz' demektedir. Buna rağmen Hayat Sigortası olmayana kredi verilmemektedir. Bir hizmet karşılığı olmaksızın dosya masrafı alınmaktadır. Kredi ödemesi sonunda ipotek fek ücreti alınmaktadır. Oysa bu ücretlerin alınamayacağına ilişkin bir çok yargı kararı bulunmaktadır."

Kredi sözleşmelerine bağlı olarak hazırlanan ve kredi geri ödeme planında yer almayan bir ödemeden tüketicinin sorumlu tutulmaması gerektiğini ifade eden Sıtkı Yılmaz şöyle devam etti: "Taraflar arasında akdedilen sözleşmede öngörülen kredi şartları, sözleşme süresi içersinde tüketici aleyhine değiştirilemez. Tüketici Yasasının 10. maddesinde yer alan ve sözleşmede bulunması zorunlu koşullardan tarafların ortak sorumluluğu bulunmaktadır. Bu haksız uygulamalara karşı tüketici derneklerimize çokça tüketici başvurmaktadır. Binlerce tüketici dosya masrafı, Hayat Sigortası ve ipotek fek ücreti ile ilgili şikayetlerini iletmekte ve ayrıca bu tüketicilerin Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri'ne başvuruları bulunmaktadır. Tüketici ilk başvurusunu bankalara yapmakta ve kredi sözleşmesinin bir nüshasını talep etmektedir. Bu başvurulardan yılan bankalar, tüketiciyi hak arama mücadelesinden caydırmak için çeşitli yollara başvurmaktadır. Bazı bankalar tüketicilere; 'kara listeye girersiniz, bir daha bankalardan kredi alamazsınız', 'kredimizi geri çekeriz' ve 'avukatlarımızla başa çıkamazsınız, mahkeme masraflarınızla kalırsınız' demektedirler. Bu yol ve yöntemle tüketiciyi hak arama mücadelesinden caydıran bankaların yakın takipçisiyiz. Bunun için ayrıca aracılığınızla BDDK'yı göreve çağırıyoruz. Tüketicinin bu haklı çığlığını duysun istiyoruz. Bu memlekette, bu haksız ve hukuksuz uygulamalara karşı Tüketici Yasası çerçevesinde Devleti tüketiciden yana taraf olmaya ve korumak için tedbir almaya çağırıyoruz."

Kaynak: Zaman