Vakıfbank'tan Kentsel Dönüşüm Kredisi

11/02/2013

Vakıfbank, afet riski altındaki yapıların dönüştürülmesini öngören “6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun” kapsamında kentsel dönüşüm kredisi kullandıracağını açıkladı.

Vakıfbank, afet riski altındaki yapıların dönüştürülmesini öngören “6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun” kapsamında kentsel dönüşüm kredisi kullandıracağını açıkladı. Banka tarafından;

-Konutlarını / İşyerlerini yeniden inşaa edip yenilemek isteyen hak sahiplerine,
-Konutlarını / İşyerlerini güçlendirmek isteyen hak sahiplerine,
-Sahip olduğu bireysel işyeri riskli yapı olan ve farklı bireysel işyeri almak isteyen hak sahiplerine cazip kredi faiz oranları ve vade seçeneği sunulacak

Kentsel Dönüşüm Kredisi

Söz konusu kanun kapsamında kredi kullanacak hak sahiplerine Bakanlıkça faiz desteği sağlanacak olup söz konusu destekten faydalanılabilmesi için sağlanması gereken şartlar aşağıda belirtilmiştir.

Kentsel Dönüşüm Kredisi’nden faydalanabilmek için;

1) Gayrimenkulün“Riskli Alan”da bulunması ve riskli alan içinde yer almamakla birlikte gayrimenkulün “Riskli Yapı” olduğu teknik raporlarla tespit edilmiş olması gerekmektedir.

Riskli alan: Zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan, Bakanlık veya İdare tarafından AFAD’ın görüşü de alınarak belirlenen ve Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan alan.

Riskli yapı: Riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmî ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapı.

2) Bakanlıkça yetkilendirilen firmalardan temin edilmiş yenilenecek veya güçlendirilecek yapılara ait “Risk Raporu” veya riskli alanda yer alan gayrimenkuller için ilgili “Belediye’den Temin Edilmiş Resmi Belge” alınması gerekmektedir.

Risk Raporu’nun veya riskli alanda yer aldığını gösterir resmi belgenin maliklerden biri tarafından temin edilmesi diğer kat maliklerinin faiz desteğinden faydalanması için yeterli olacaktır.

3) Faiz desteğinden faydalanılabilmesi için kat maliklerinin asgari 2/3’ünün malikler kurulu kararı alarak, müteahhit ile aralarında sözleşme imzalamaları gerekmektedir.

Önemli Not: Bireysel işyeri nitelikli gayrimenkulü riskli alanda bulunan veya riskli yapı olarak ilan edilen hak sahibi mevcut gayrimenkulünü yeniden yapmak dışında farklı bir bireysel iş yerini satın almak istemesi halinde Bakanlıkça sağlanan faiz desteğinden faydalanabilecektir.

Kredi Hesaplama Tablosu:

Kentsel dönüşüm kredileri konut yapım ve güçlendirme kredisi ve işyeri yapım ve bireysel işyeri alımı için uygulancak kredi fazi oranları ve örnek kredi hesaplama tablosu farklı vadelerde aşağıdaki gibi hesaplanmıştır:

*Yukarıdaki tablolarda yer alan kredi faiz oranları, Devletin faiz katkısı sonrası oluşan faiz oranlarıdır.

-Bakanlıkça, kentsel dönüşüm kapsamında kullandırılacak konutyapım ve güçlendirme kredilerinde yıllık %4, İşyeri Yapım / Farklı Bireysel İşyeri Alım Kredilerinde %3 faiz desteği sağlanmaktadır.

-Kentsel Dönüşüm Kredilerinde BSMV muafiyeti uygulanmaktadır.

-Faiz oranı aylık olarak belirtilmiş olup piyasa koşullarına göre değiştirilebilir.

-Kentsel Dönüşüm kapsamında kullandırılacak kredilerde Kredi Tahsis Ücreti alınmayacaktır.

Kentsel Dönüşüm Kredileri Faiz Maliyeti Tablosu

KrediPazarı