Vergi teşviki ve garantisi olmayan mortgage ölü doğar

19/02/2007

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Sinan Aygün, vergi teşviki ve Hazine garantisi olmayan bir Mortgage (Tutsat) sisteminin baştan ölü doğacağını belirtti.

Aygün, TBMM'ye sunulan tasarıda yer almamakla birlikte, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda eklenen bir maddeyle, ilk konutunu alanların kullandıkları 100 bin YTL'ye kadar olan kredinin faiz ödemelerinin gelir vergisi matrahından indirilmesine olanak sağlandığını hatırlattı. Uzmanların, vergi teşvikinin yasada yer alması halinde, sistemden yararlanacakların sayısının yüzde 10 artacağını hesapladıklarını belirten Aygün, vergi teşvikinden yararlanarak sisteme girebileceklerin, Mortgage sistemiyle konut edinmeyi bekleyen asıl ihtiyaç sahipleri olduğunu bildirdi. Aygün, hükümetin, sabit gelirlileri üç yıldır “kira öder gibi ev sahibi olacaksınız” beklentisine soktuğunu, bu haliyle çıkarılması halinde yasanın ev sahibi olmayı hayal eden geniş bir kesimi hayal kırıklığına uğratacağını ifade etti. Aygün, sistem kapsamında çıkarılacak tahvillerden gelir vergisi stopajı yapılacağını ve bu tahvillere Hazine garantisi verilmeyeceğini belirterek, “Her iki düzenleme de bu tahvillerin alınıp satılacağı ikincil piyasaların gelişimini engelleyecek, derinleşmesini önleyecek. Yatırımcıları Türk mortgage piyasasından uzaklaştıracak ve uzun vadeli konut kredileri için gereken likiditasyonu olumsuz etkileyecek” uyarısında bulundu. Öte yandan Tüm Emlakçılar Meslek Odası Genel Başkanı Hacı Ali Taylan, “Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu”nda yapılan değişikliğin, inşaat ve konut sektöründe piyasayı ciddi anlamda etkileyip sıkıntıya sokacağını söyledi. Taylan, yasanın 8. maddesinde tarım arazilerinin küçülmesini önlemek ve tarımsal üretimin verimini artırmak amacıyla değişiklik yapıldığını anımsattı. Taylan, inşaat ve konut sektörünü canlandırması beklenen Mortgage (Tutsat) Yasası'nın tartışıldığı dönemde Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nda yapılan değişikliğin, piyasayı ciddi anlamda etkileyeceğini belirtti.
Kaynak: Anadolu Ajansı