Yabancılara taşınmaz, 6 alanda yasak

17/03/2008

Yabancıların taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinmesi, Tapu Kanunu'nun yürürlüğe girdiği Ocak 2006 tarihinden bu yana Bakanlar Kurulu kararıyla, 6 alanda yasaklandı

CHP Muğla Milletvekili Fevzi Topuz'un yazılı soru önergesini yanıtlayan Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Özak, yabancıların Türkiye'de taşınmaz mal ediniminin Tapu Kanununda düzenlendiğini hatırlattı. Özak, kanun gereği, Bakanlığı başkanlığında, Genelkurmay Başkanlığı, Adalet, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri, Maliye, Tarım ve Köyişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm, Çevre ve Orman Bakanlıkları ile Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ve MİT'in temsilcilerinden oluşan bir komisyon kurulduğunu vurgulayarak, bu komisyonda yabancıların taşınmaz mal elde edemeyeceği yerlerin belirlendiğini kaydetti. Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen tekliflerin Bakanlar Kurulunda değerlendirildiğini belirten Özak, açıklamasında şu bilgileri verdi: "Kanunun yürürlüğe girdiği 7 Ocak 2006 tarihinden bu yana; Hatay ilinin tamamı ile Gelibolu Tarihi Milli Parkı ve Odunluk İskelesi, taşkömürü havzasında kalan alanlar, uranyum, toryum, antimuan, bakır, perlit, bor ve kömür sahaları, Çanakkale Boğazı'nın Anadolu yakası ile Gelibolu yarımadası, MİT Müsteşarlığına ait yerler, Kilis ilinin tamamı olmak üzere toplam 6 yerde, yabancı gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinimi yasaklanmıştır. Bakanlar Kurulu Kararları uyarınca yabancılar tarafından taşınmaz edinilemeyecek alan olarak belirlenen mezkur yerler içerisinde kalan taşınmazların beyanlar hanesine, bu yönde şerh konulmakta ve bu alanlarda kalan taşınmazlarla ilgili yabancı gerçek kişi ve tüzel kişilerden gelen talepler karşılanmamaktadır. Söz konusu alanlara ilişkin kamu kurum ve kuruluşlarından halen gelmekte olan teklifler, ayda bir olağan olarak toplanan Tapu Kanunu 35. Madde Komisyonu tarafından değerlendirilmektedir." Bakan Özak, mevcut mevzuata göre yabancı uyruklu gerçek kişilerin Türkiye'de taşınmaz ediniminin, karşılıklılık ilkesi, yer ve miktar sınırlamasının yanı sıra, kullanım amacı olarak da sınırlandırıldığını vurgulayarak, "Bu amaca aykırı edinildiği tespit edilen taşınmazlar, Maliye Bakanlığına bildirilerek tasfiyesi sağlanmaktadır" dedi.
Kaynak: Hürriyet