Yabancıların Taşınmaz Edinmeleri Konusunda Uluslararası Konferans Düzenleniyor

08/01/2012

Ankara Üniversitesi Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, “Türkiye’de Yabancıların Taşınmaz Edinimi ve Etkilerinin Değerlendirilmesi Projesi” kapsamında Ankara'da 09-13 Ocak 2012 tarihleri arasında uluslararası ortak çalıştay/konferans düzenliyor.

b_03Ankara Üniversitesi Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı ile TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, “Türkiye’de Yabancıların Taşınmaz Edinimi ve Etkilerinin Değerlendirilmesi Projesi” kapsamında uluslararası ortak çalıştay/konferans düzenliyor.  Ortaklaşa düzenlenen ve açılışını TC Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın yapacağı çalıştay ile günümüzün önemli gündem maddelerinden birininin masaya yatırılması planlanıyor.

09-13 Ocak 2012 tarihleri arasında, Ankara Ramada Plaza’da gerçekleştirilecek olan çalıştaya A.Ü. Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş’in yürütücülüğünde, uluslararası, konusunda yetkin uzman ve yargıç ile Türk uzman ve Kurum temsilcileri katılacak

Çok sayıda yabancı ve yerli uzmanın görev aldığı projede; seçilmiş ülke örneklerinin analizi, Türkiye’de yabancıların taşınmaz ediniminin gelişimi, yabancıların taşınmaz ediniminin etkilerinin analizi, İdarenin izleme ve değerlendirme altyapısının geliştirilmesi ve Türkiye’de yabancıların taşınmaz edinimine yönelik ulusal strateji modelinin geliştirilmesi konuları ele alınacak.

Proje, TÜBİTAK ve Kamu Araştırmaları Grubu (KAMAG) tarafından destekleniyor. Araştırma sonuçlarına dayalı olarak, yabancıların taşınmaz edinimi konusunda ulusal model ve uygulama araçlarının ortaya konulması ve katılımcı yaklaşımla yasal düzenleme altlıklarının hazırlanması planlanıyor.

Projede, yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de taşınmaz edinimi, ülke örnekleri ile karşılaştırmalı olarak analiz ediliyor. Türkiye’de yabancıların taşınmaz edinimi, yasal ve fiili kısıtlamalar ve gerekçeleri ile edinimin etkileri değerlendiriliyor. İzleme ve değerlendirme sistemi tasarlanarak, yabancıların taşınmaz edinimi ulusal modelinin katılımcı yaklaşımla geliştirilmesi ve uygulama araçlarının tanımlanması ve proje sonuçlarının; özellikle Türkiye-AB müzakereleri kapsamında sermayenin serbest dolaşımı başlığına ilişkin görüşmelere altlık teşkil etmesi ve Türkiye’nin konuyla ilgili politikalarının geliştirilmesine hizmet etmesi bekleniyor.

Kaynak: KrediPazarı