Yabancıya gayrimenkul satışlarında vergi kaçağı

30/08/2007

Geçen hafta, "Gayrimenkul Satışlarına Vergi Kıskacı" başlıklı yazımızda, başta İstanbul olmak üzere büyük illerde, gayrimenkul satışlarıyla ilgili vergi incelemelerinin başladığını yazmıştık.

İnceleme sırasında da özellikle; - Evi kaç bin YTL’ye aldıkları, - Ödemelerin nasıl yapıldığı, - Tapu kayıtlarında kaç bin YTL gösterildiği gibi hususların, alıcıların ifadelerine ve banka kayıtlarına başvurmak suretiyle araştırılacağını belirtmiştik. YABANCILARA SATIŞ Geçtiğimiz Salı günü gazetelerde, yabancılara yapılan gayrimenkul satışları ile ilgili vergi inceleme sonuçları açıklandı. 5 merkezde yapılan denetimin sonuçları, tabloda gösterilmiştir. İncelemeler sonucunda Antalya’da yabancılara yönelik 109 milyon 233 bin YTL’lik satış beyan edilirken, 69 milyon 808 bin YTL’nin kaçırıldığı belirlendi. Bu şekilde Antalya’da yüzde 38.98’lik bir kaçak bulundu. Kaçak oranı, Alanya’da ise yüzde 72.41’lik oran ile rekor seviyeye ulaştı. Bu merkezimizde incelemeye alınan mükelleflerce yabancılara 326 milyon 410 bin YTL’lik mülk satılırken, satış tutarı, devlete 90 milyon 52 bin YTL olarak bildirildi. Didim’de beyan edilen 64 milyon 63 bin YTL’lik satışa karşılık 92 milyon 628 bin YTL, Kuşadası’nda 10 milyon 247 bin YTL’lik satışa karşılık 17 milyon 220 bin YTL, Bodrum’da ise 13 milyon 701 bin YTL’lik satışa karşılık, 21 milyon 158 bin YTL devletten kaçırıldı. Bu şekilde Didim’de yüzde 59.11, Kuşadası’nda yüzde 62.69, Bodrum’da da yüzde 60.69’luk kaçak oranı ile karşı karşıya kalındı. YÜZDE 152 KAÇAK Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları’nın, yabancılarla ilgili vergi inceleme sonuçları, Kurul Başkanı Mahmut Vural tarafından açıklandı. Büyük inşaat projelerini gerçekleştiren firmaların çoğunun İstanbul ve Ankara mükellefi olduğuna dikkati çeken Vural, şöyle devam etti: "Yabancılara mülk satışı yapan mükelleflere yönelik denetimler kapsamında 88 mükellef incelenmiştir. Bu mükelleflerin 287.3 milyon YTL’lik matrahına karşılık, 437.2 milyon YTL civarında bir matrah farkı tespit edilmiştir. İnceleme sonuçlarına oransal olarak bakıldığında, mükelleflerin gelirlerinin yüzde 39.65’ini beyan ettikleri, yüzde 60.35’ini ise beyan dışı bıraktıkları anlaşılmıştır. Bir başka anlatımla, beyan edilen her 100 YTL’lik matrahın yanında, 152 YTL’lik gelir beyan dışı bırakılmaktadır." Tarhiyat öncesi uzlaşma sonuçlarına bakıldığında ise incelemeye alınan 88 mükellefin yüzde 81’i ile uzlaşıldığını kaydeden Vural, bu şekilde düzenlenen her 100 rapordan 83’ünde uzlaşma sağlandığını bildirdi. Kurul Başkanı Vural, yabancılara mülk satışı yapılmasına yönelik incelemeler neticesinde, kesinleşerek, hazineye intikal ettirilen tutarın 52.1 milyon YTL’yi bulduğunu ifade etti. Görüldüğü gibi, gayrimenkullerle ilgili vergi kıskacı gittikçe daralıyor. İnşaat firmalarının, ileride büyük sorun yaşamamaları için, satışlarını gerçeğe uygun yapmalarında ya da düşük gösterdikleri satışları pişmanlıkla beyan edip yükseltmelerinde yarar var.
Kaynak: Hürriyet