Yapı sektörünün 'bilgi bankası' oluşturuluyor

24/09/2007

Türkiye Yapı Teknoloji Platformu tarafından, yapı sektörüne dönük bir "bilgi bankası" oluşturulacak.

Yapı sektörü bilgi bankası ile sektörle ilgili son 10 yılda yapılan bütün araştırmalar ve bilgiler sektör temsilcileri ile kamuoyunun bilgisine sunulacak. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Yapı Endüstri Merkezi Genel Koordinatörü Barış Onay, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), ODTÜ Mimarlık Bölümü ve Yapı-Endüstri Merkezi'nin bir araya gelerek geçen yıl oluşturduğu “Türkiye Yapı Teknoloji Platformu”nun sektör için bir yol haritası çizerek, kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler geliştirmek için kurulduğunu hatırlattı. Yapı sektörünün daha verimli ve nitelikli hale gelmesi için araştırma projelerinin önem taşıdığını, bunun için sektörle ilgili araştırma çalışmalarının teşvik edilmesinin ana hedefleri olduğunu belirten Onay, bu kapsamda üniversitelerin ve ilgili kuruluşların araştırmalarının bundan sonra bir bilgi bankası altında toplayacağını söyledi. Halka da açık olacak Bu bilgilerden platform üyelerinin, üniversitelerin, firmaların yararlanabileceğini anlatan Onay, bilgilerin bir kısmının da halka açık olacağını kaydetti. Onay, bilgi bankasına dönük çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu belirtirken, data-base çalışmalarının kasım ayı gibi tamamlanacağını ifade etti. Avrupa Yapı Teknoloji Platformu'nun (ECTP) 19-20 Kasım tarihlerinde Hollanda Amsterdam'da yapacağı toplantıya Türkiye Yapı Platformu olarak katılacaklarını bildiren Onay, Türkiye'de yapı sektöründe faaliyet gösteren firmaların, kurum ve kuruluşların, araştırma merkezleri ve üniversitelerin toplantıya katılmasının Avrupa'daki yapı sektörü hakkında bilgilenmek, ortak çalışmalarda bulunmak ve sektörün sorunlarına çözüm bulmak açısından önemli olduğunu söyledi.
Kaynak: Referans Gazetesi