Yurtiçindeki Kredi Talebini Sürdürülebilir Seviyelerde Tutulmalı

07/10/2013

IMF daha sıkı bir mali politikanın yurtiçindeki kredi talebini sürdürülebilir seviyelerde tutmak ve dış dengeyi düzenlemek için faydalı olabileceği tavsiyesinde bulundu.

IMF Türkiye için Madde 4 tavsiye raporunu açıkladı. İş yatırım tarafından verilen bilgilere göre, raporda IMF 2012’de pozitif bir ekonomik büyüme oranı yakalayıp aynı zamanda dış dengede düzelme yaşanmasını memnun edici bulunduğu ancak dış dengedeki sıkıntıların sürdüğüne dikkat çekilerek, ülkenin daha sıkı bir para ve mali politikaya ihtiyacı olduğunu belirtildi. Raporda ayrıca tasarruf oranlarının artırıp yapısal reformlara öncelik verilmesinin ekonomi yönetiminin öncelikli hedefi olması gerektiğinin altı çizildi.

Diğer taraftan Merkez Bankası’nın finansal istikrar hedefleyen para politikasını çok karışık ve uygulanması zor olarak değerlendirildi. FON daha basitleştirilmiş bir para politikası ve daha yüksek faizlerin önümüzdeki dönemde hem iletişimi daha sağlıklı yapabilmek hem de enflasyonu dizginlemek açısından daha etkili olacağı tavsiyesinde bulundu. IMF bütçe hedeflerini tutturup faiz dışı fazla yakalayan hükümet gerçekleşmelerini memnuniyet verici olarak değerlendirdi. Ancak FON, 2013 yılında bütçenin olumlu performansının daha çok tek sefere mahsus gelir kalemleri saye sinde olduğunu ve hükümet harcamalarının artan bir trend izlediğini belirtti.

IMF son olarak daha sıkı bir mali politikanın yurtiçindeki kredi talebini sürdürülebilir seviyelerde tutmak ve dış dengeyi düzenlemek için faydalı olabileceği tavsiyesinde bulundu.  IMF raporunun Türkiye için bir yaptırımı bulunmasa da daha sıkı para politikası ve mali politika gereksinimlerine işaret etmesi tahvil piyasası için az da olsa negatif piyasa etkisi yapabilece ğini düşünüyoruz.

Kaynak: KrediPazarı