Ziraat Bankası 2013 Yılı İlk Çeyreğinde Kredi Ağırlıklı Büyüdü

13/05/2013

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, “2013 yılı ilk çeyreğinde kredi ağırlıklı olmak üzere aktifte %4 büyüme sağlanırken kaynak yapısının çeşitlendirilmesi konusunda da önemli gelişmeler sağlandığını belirtti

Ziraat Bankası’nın 2013 yılı ilk çeyreğine ilişkin gelişmeleri konusunda açıklamalarda bulunan Genel Müdür Hüseyin Aydın; Türk bankacılık sektöründe önemli bir yeri olan ve bu yıl 150. yılını kutlayacak olan Ziraat Bankası’nın, Türkiye’nin lider ve moral bankası olmayı hedeflediğini, güçlenmekte olan finansal yapısı ve yeni iş modeli ile bankacılık endüstrisi ve finansal piyasaların derinleşmesi ve çeşitlenmesi yolundaki katkısını artırmaya devam edeceğini belirtti.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, “2013 yılı ilk çeyreğinde kredi ağırlıklı olmak üzere aktifte %4 büyüme sağlanırken kaynak yapısının çeşitlendirilmesi konusunda da önemli gelişmeler sağlanmıştır. Tabana yaygın mevduat yapısını korurken mevduat dışı kaynaklarımızı artırmaya yönelik çalışmalarımız sürmektedir. Bu çerçevede para piyasaları, uluslararası kuruluş ve bankalardan alınan krediler ve banka bo no/tahvili ihraçlarının yanı sıra yılın ilk çeyreğinde sürdürülen çalışmaların sonucunda Nisan ayı başında 700 milyon USD tutarında sendikasyon kredisi sağladık. Ziraat Bankası olarak bundan böyle dış ticaretin finansmanında da söz sahibi olacağız ” dedi.

Yeni Hizmet Modeline İlişkin Yapılanma Tamamlandı

2013 yılının ilk üç ayında kredilerin %9 büyüdüğünü, özkaynaklara verilen önem çerçevesinde sermaye yeterliliğinin güçlü seyrini koruduğunu, karlılık ve verimlilik
rasyolarının iyileşmekte olduğunu, net faiz marjlarının sektörün iyilerinden biri olduğunu, 1. çeyrek net karının geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında %37 artarak 902 milyon TL olarak gerçekleştiğini ifade eden Aydın, birebir müşteri ilişkileri yönetimi ve müşteri odaklı iş mo deli doğrultusunda müşterilerine doğru kanallardan doğru değer önerisinde bulunmak, zamanında ve kaliteli hizmet sunmak amacıyla başlattıkları şube ve müşteri segmentasyonu çalışmalarını tamamlayarak yeni iş modelinin bankanın tüm şubelerinde uygulamaya alınması sürecini 2013 yılı ilk çeyreğinde sonuçlandırdıklarını sözlerine ekledi.

Reel sektörün finansal ihtiyaçlarına daha fazla odaklanarak müşteri ağırlıklı bilanço yapısına ulaşmayı hedeflediklerini belirten Aydın sözlerine, “Müşteri segmentasyonu ile daha etkin müşteri ilişki yönetimine başladığımız tarım sektörüne; hem çiftçi ve tarım firmaları hem de Bankamıza değer katacak olan yeniliklerle ürün ve hizmet önerilerimizi daha da geliştiriyor olacağız. Amacımız, gelecekte önemi daha da artacak olan tarım sektörünün gayri safi milli
hasıla içindeki payının artırılması ve endüstrileşmesi yönünde geliştirilmekte olan makro stratejilere mikro ölçekte destek sağlıyor olmak” diyerek devam etti.

“Kredilerin bilanço içindeki payı artarken aktif kalitesinde sorun yaşanmaması amacıyla risk iştahının kurumsallaşması ve kredi taleplerinin etkin bir şekilde sonuçlandırılabilmesi için müşteri profilimiz ve Bankamız stratejileri ile uyumlu kredi değerlendirme modülleri konusundaki çalışmalarımız sonuçlandırılmıştır” diyerek sözlerine devam eden Aydın, “Şubelerimizde verimliliği artırmak, yoğunluğu azaltmak, çalışma ortamlarını iyileştirmek ve müşteri memnuniyetini artırmak çerçevesinde operasyonel işlemlerin rasyonalize edilmesi amacıyla kurduğumuz Operasyon Merkezi, kısa sürede kayda değer yüksek işlem hacmine ulaşmıştır.

150. Yılımızda 150 Yeni Şube

150. Yılımızı kutlayacağımız 2013 yılı içerisinde İstanbul ve büyük şehirlerde 150 şube açma planımız çerçevesinde 26 şube açılmıştır. Müşterilerimize daha uygun koşullarda hizmet sunabilmek amacıyla yeni şube tasarımları hazırlanmış ve uygulamaya alınmaya başlamıştır. Alternatif dağıtım kanalları müşteri odaklı olarak yeniden tasarlanmakta olup iyi uygulamalara örnek teşkil edeceğini düşündüğümüz yeni internet şubemiz çok kısa sürede müşterilerimizin hizmetine sunulacaktır. Hedefimiz; yeni iş modelimizin, aynı zamanda şube ve ATM’lerimizdeki kalabalığı ve yoğunluğu doğru yönetmemizi sağlayarak her müşterimizin aldığı hizmet kalitesi ve seviyesini yüksek tutmaktır. Bu açıdan müşteri deneyimini ön planda tutan bir bankacılık anlayışını benimsediğimizi ifade etmek isterim.” dedi.

Yurtdışında Yapılandırma Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Yurtiçindeki şube ve iştiraklerinin yapılandırılması tamamlanırken etkinlik ve verimlilik çerçevesinde yurtdışı ağının da yeniden yapılandırma çalışmalarının hızla devam ettiğini, Ziraat Bankası olarak yurtiçi ve yurtdışı yaygın hizmet ağı ile müşterilerin ihtiyaç duydukları coğrafyalarda finansal ihtiyaçlarını etkin şekilde bir şekilde karşılamayı hedeflediklerini belirten Aydın, açıklamalarını “Bankamızı geleceğin bankacılığında rekabet edebilir kılmak için uygulamaya almakta olduğumuz yeni iş modeli ve bilanço yönetim modelimizin olumlu sonuçlarını almaya başladık. Balkanlar, Kuzey Afrika ve Uzak Doğu’da arayışlarımız devam ediyor. Çin’de temsilcilik açılmasına ilişkin süreç devam etmektedir. Orta vadede küresel bir oyuncu olmak yönündeki vizyonumuzun gerçekleştirilmesi için çalışmalarımız sürmektedir.” ifadesi ile bitirdi.

Kaynak: KrediPazarı