Güncel Konut Kredisi/ Mortgage Haberleri

Diplomalý emlakçýlar geliyor

21-01-2006

Emlak Komisyoncularý Odasý'nýn kurslarýna katýlýp sertifika almak isteyenler de diplomalý emlakçý olma peþinde

Diplomalý emlakçýlar geliyor

21-01-2006

Emlak Komisyoncularý Odasý'nýn kurslarýna katýlýp sertifika almak isteyenler de diplomalý emlakçý olma peþinde

Mortgage yalnýz zenginler için mi?

18-01-2006

Eðer vatandaþlarýmýz bugüne kadar çok yüksek faiz ortamlarýnda, borç kullanmadan, kendi tasarruflarý ve aileden aldýklarý yardýmlarla ev sahibi olabiliyorlarsa neden bu sistemle olamasýn?

Mortgage yalnýz zenginler için mi?

18-01-2006

Eðer vatandaþlarýmýz bugüne kadar çok yüksek faiz ortamlarýnda, borç kullanmadan, kendi tasarruflarý ve aileden aldýklarý yardýmlarla ev sahibi olabiliyorlarsa neden bu sistemle olamasýn?

Bankacýlýk Sektörüne Mortgage Dopingi

17-01-2006

Uluslararasý yatýrým bankasý Morgan Stanley, Türk bankalarýnýn hisselerinin halen çok ucuz olmasý nedeniyle, karlý bir yatýrým potansiyeli oluþturduklarýný bildirdi.

Bankacýlýk Sektörüne Mortgage Dopingi

17-01-2006

Uluslararasý yatýrým bankasý Morgan Stanley, Türk bankalarýnýn hisselerinin halen çok ucuz olmasý nedeniyle, karlý bir yatýrým potansiyeli oluþturduklarýný bildirdi.

Mortgage'da boþluklar deðerlendirilecek

16-01-2006

Mortgage sisteminde, bankalarýn ve tüketicilerin sistemdeki boþluklarý deðerlendirmesi çok önemli. Daha mortgage gelmeden bankalar ve sigorta þirketleri boþluklarý deðerlendirmeye hazýrlanýyor

Mortgage'da boþluklar deðerlendirilecek

16-01-2006

Mortgage sisteminde, bankalarýn ve tüketicilerin sistemdeki boþluklarý deðerlendirmesi çok önemli. Daha mortgage gelmeden bankalar ve sigorta þirketleri boþluklarý deðerlendirmeye hazýrlanýyor

Faiz yüzde 1'e düþtü krediler 3'e katlandý

15-01-2006

Konut kredileri 2004 sonuna göre yüzde 282 artarak 12 milyar YTL'yi bulurken, faiz oranlarý yüzde 2'lerden yüzde 1'lerin altýna indi.

Faiz yüzde 1'e düþtü krediler 3'e katlandý

15-01-2006

Konut kredileri 2004 sonuna göre yüzde 282 artarak 12 milyar YTL'yi bulurken, faiz oranlarý yüzde 2'lerden yüzde 1'lerin altýna indi.