Güncel Konut Kredisi/ Mortgage Haberleri

Kredide beþ yýl altý tercih edildi

18-04-2006

Geçen yýlýn eylül ayý itibarýyla, konut kredilerinde vadesi beþ yýlýn altýnda olan kredilerin oraný yüzde 63 olurken, 5-10 yýl arasý yüzde 32, 20 yýlýn üzerinde ise yüzde 5 olarak gerçekleþti.

Gayrimenkulde örümcek aðý

10-04-2006

2005 yýlýnda gayrimenkul fiyatlarýndaki patlamanýn temel nedenlerinden en önemlisi, potansiyel alýcýlarýn mali piyasadaki finansman olanaklarýnýn iyileþmesi olmuþtu.

Gayrimenkulde örümcek aðý

10-04-2006

2005 yýlýnda gayrimenkul fiyatlarýndaki patlamanýn temel nedenlerinden en önemlisi, potansiyel alýcýlarýn mali piyasadaki finansman olanaklarýnýn iyileþmesi olmuþtu.

Evsize büyük teþvik

08-04-2006

Ýlk ev için, 100 bin YTL'ye kadar olan kredinin faizi kýsmen vergiden düþecek

Mortgage'a ne gerekli

08-04-2006

Sermaye Piyasasý Kurulu (SPK) Baþkaný Doðan Cansýzlar, mortgage sisteminin saðlýklý iþlemesi için

Baþbakan Erdoðan müjdeyi verdi

08-04-2006

Baþbakan Tayyip Erdoðan, 2 ay içerisinde tüm illerde toplu konut adýmlarý atýlacaðýný müjdeledi.

Ücretlilere mortgage müdjesi

08-04-2006

Mortgage sistemini düzenleyen tasarýda yer alan yeni düzenlemelere göre, sabit gelirliler konut için alacaðý kredi faizini vergiden düþebilecek

Emlak Fiyatlarý Nisan da artacak

08-04-2006

HABERTÜRK TV'de Uyandýrma Servisi programýna konuk olarak katýlan Milliyet gazetesi Emlak Uzmaný Tebernüþ Kireçci, Nisan ayýndan itibaren emlak fiyatlarýnýn yükseliþe geçebileceðini belirtti.

Evsize büyük teþvik

08-04-2006

Ýlk ev için, 100 bin YTL'ye kadar olan kredinin faizi kýsmen vergiden düþecek

Mortgage'a ne gerekli

08-04-2006

Sermaye Piyasasý Kurulu (SPK) Baþkaný Doðan Cansýzlar, mortgage sisteminin saðlýklý iþlemesi için