Güncel Konut Kredisi/ Mortgage Haberleri

Mortgage'ýn adý bile yetti

08-01-2006

Mortgage'ýn adý bile yetti

Mortgage'ýn adý bile yetti

08-01-2006

Mortgage'ýn adý bile yetti

7 milyar dolar yabancý yatýrým kapýda bekliyor

02-01-2006

2006 yýlýnda inþaat sektörü yüzde 20 büyüyecek ve konut kredileri 20 milyar dolarý bulacak. Yabancýlarýn da 6 ile 7 milyar dolarlýk gayrimenkul yatýrýmý yolda.

Kendimiz söyleyip kendimiz dinliyoruz

02-01-2006

Daha verimli bir mortgage yasasý için kuvvetli bir kamuoyu yaratmak gerekiyor. Ama bizler hala konferans salonlarýna kapanýp hep ayný konularý tartýþýyoruz.

7 milyar dolar yabancý yatýrým kapýda bekliyor

02-01-2006

2006 yýlýnda inþaat sektörü yüzde 20 büyüyecek ve konut kredileri 20 milyar dolarý bulacak. Yabancýlarýn da 6 ile 7 milyar dolarlýk gayrimenkul yatýrýmý yolda.

Kendimiz söyleyip kendimiz dinliyoruz

02-01-2006

Daha verimli bir mortgage yasasý için kuvvetli bir kamuoyu yaratmak gerekiyor. Ama bizler hala konferans salonlarýna kapanýp hep ayný konularý tartýþýyoruz.

Mortgageda rötar var!

29-12-2005

2005 ortasýnda çýkacaðý söylenen daha sonra yýl sonuna ertelenen mortgage yasasý 2006'nýn ilk çeyreðine kaldý.

Mortgageda rötar var!

29-12-2005

2005 ortasýnda çýkacaðý söylenen daha sonra yýl sonuna ertelenen mortgage yasasý 2006'nýn ilk çeyreðine kaldý.

Mortgage, herkese nefes aldýracak

18-12-2005

Emlak piyasasýný hareketlendirmeye mortgage'ýn adý bile yetti. Sistem daha yürürlüðe girmeden olumlu etkileri görülmeye baþlandý

Mortgage, herkese nefes aldıracak

18-12-2005

Emlak piyasasını hareketlendirmeye mortgageın adı bile yetti. Sistem daha yürürlüğe girmeden olumlu etkileri görülmeye başlandı.