Güncel Konut Kredisi/ Mortgage Haberleri

Hedef faiz oraný yüzde 0.50

12-12-2005

Türkiye için mortgage sözünü ilk telaffuz ettiðimiz günlerden bu yana faizler adeta yýldýrým hýzýyla düþtü. Daha üç ay önce yüzde 1.3'ler seviyesinde olan faizler bugün itibariyle 0.90'lara dayandý

Hedef faiz oraný yüzde 0.50

12-12-2005

Türkiye için mortgage sözünü ilk telaffuz ettiðimiz günlerden bu yana faizler adeta yýldýrým hýzýyla düþtü. Daha üç ay önce yüzde 1.3'ler seviyesinde olan faizler bugün itibariyle 0.90'lara dayandý

Mortgage, mort olmasýn!

08-12-2005

Mortgage, mort olmasýn!

HSBC Bank Genel Müdürü: Mortgage sisteminde aþýrý beklenti var

02-12-2005

HSBC Bank Genel Müdürü Piraye Antika, Türk bankacýlýk sektörüne yabancýlarýn girmesini geç kalmýþ bir ilgi olarak gördüðünü belirtti

HSBC Bank Genel Müdürü: Mortgage sisteminde aþýrý beklenti var

02-12-2005

HSBC Bank Genel Müdürü Piraye Antika, Türk bankacýlýk sektörüne yabancýlarýn girmesini geç kalmýþ bir ilgi olarak gördüðünü belirtti

Türk modeli mortgage

12-11-2005

Kira öder gibi ev sahibi olma yöntemi olarak bilinen mortgage sisteminin iþ yerleri için de kullanýlmasý istendi.

Mortgage tasarýsý Bakanlar Kurulu'nda imzaya açýldý

27-09-2005

Uzun vadeli konut finansman modeli mortgage'ýn hayata geçirilmesi için gerekli yasa teklifi Bakanlar Kurulu'nun imzasýna sunuldu.

Özince: Mortgage sistemine dikkat

18-09-2005

Türkiye Bankalar Birliði Baþkaný Ersin Özince, Mortgagein iyi uygulanmamasý halinde "sistem birçok sýkýntý ve üzüntüye sebebiyet verebilir" uyarýsý yaptý.

Mortgage, mort olmasýn!

12-08-2005

Mortgage, mort olmasýn!

Mortgage'de hukuki altyapý iyi kurulmazsa kriz çýkar

07-03-2005

FÝBA Holding Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Ömer Aras, 'Mortgage Türk bankacýlýðýnýn önündeki en büyük fýrsat.'