2013 İlk Çeyrek Banka Kredileri Eğilim Anketi Açıklandı

15/07/2013

Banka Kredileri Eğilim Anketi 2013 yılı Ocak-Mart dönemi verilerine göre konut kredisi ve taşıt kredisinde standartları gevşeten bankaların, diğer bireysel kredilerde önceki çeyreğe göre daha sıkı standartlar uyguladığı belirlendi.

Merkez Bankası, Banka Kredileri Eğilim Anketi 2013 yılı Ocak-Mart dönemi verilerini açıkladı. Bireysel kredilerde ise konut kredisi ve taşıt kredisinde standartları gevşeten bankaların, diğer bireysel kredilerde önceki çeyreğe göre daha sıkı standartlar uyguladığı belirlendi.

Merkez Bankası Banka Kredileri Eğilim Anketi'ne göre 2013 yılının ilk çeyreğinde; bankaların genel olarak işletmelere kullandırdıkları kredilere uyguladıkları standartları değiştirmediği; ancak krediyi kullanan firmanın ölçeği ve kredinin vadesine göre standartlara yönelik politikalarını farklılaştırdığı görüldü Merkez Bankası Banka Kredileri Eğilim Anketi'ne göre 2013 yılının ilk çeyreğinde; bankaların genel olarak işletmelere kullandırdıkları kredilere uyguladıkları standartları değiştirmediği; ancak krediyi kullanan firmanın ölçeği ve kredinin vadesine göre standartlara yönelik politikalarını farklılaştırdığı görüldü.

2013 yılının ilk çeyreğinde gerçekleşen değişimler ile bankaların yılın ikinci çeyreğine ilişkin beklentileri içeren anket sonuçlarına göre ankete katılan bankaların genel olarak işletmelere kullandırdıkları kredilere uyguladıkları standartları değiştirmediği; ancak krediyi kullanan firmanın ölçeği ve kredinin vadesine göre standartlara yönelik politikalarını farklılaştırdığı görüldü.

Fiyatlama Politikası

Bireysel kredilerde ise konut ve taşıt kredilerinde standartları gevşeten bankalar, diğer bireysel kredilerde önceki çeyreğe göre daha sıkı standartlar uyguladı.

Fiyatlama politikası, hem işletmelere kullandırılan kredilerde hem de bireysel kredilerde ortalama riskli olarak görülen müşterilerden daha düşük kar marjı alınması yönünde oldu. Bankalar ayrıca krediler üzerinden aldıkları faiz dışındaki ücret ve komisyonları da düşürdüklerini bildirdi.

İşletmelere Kullandırılan Krediler Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Açısından Geriledi

İşletmelere kullandırılan kredilere olan talep; küçük ve orta ölçekli işletmeler açısından gerilerken, büyük işletmeler açısından sınırlı da olsa artış gösterdi. Bireysel kredilerde; konut kredileri ve diğer bireysel kredilere olan talep arttı, taşıt kredilerine olan talep ise önceki çeyrekteki düzeyini korudu.

Kredilerde Standartlar Gevşedildi

2013 yılının ilk çeyreğinde ankete katılan bankalar genel olarak işletmelere kullandırılan kredilere uyguladıkları standartları değiştirmedi. Krediyi kullanan işletmenin ölçeği açısından bakıldığında; bankaların küçük ve orta ölçekli işletmelere verilen kredilerde standartları sıkılaştırırken, büyük işletmelere verilen kredilerde standartları gevşettiği görüldü. Bankalar standartlara yönelik politikalarını kullandırdıkları kredinin vadesine göre de farklılaştırdı; kısa vadeli kredilerde standartları gevşetirken, uzun vadeli kredilerde standartları sıkılaştırdı. Yılın ilk çeyreğinde fon maliyetleri ve bilanço kısıtlamalarına ilişkin faktörler standartların temelde aynı bırakılmasında etkili olurken; diğer bankaların rekabeti standartları gevşetici yönde, endüstri ya da firmalara ilişkin görünüm, talep edilen teminatlara ilişkin riskler ve genel ekonomik faaliyetlere ilişkin beklentiler standartları sıkılaştırıcı yönde etkiledi. 2013 yılının ikinci çeyreği için bankalar genel olarak işletmelere kullandırılan kredilere uygulanan standartların gevşetilmesini bekliyor.

Teminat Dışında Kural Bulunmuyor


2013 yılının ilk çeyreğinde bankaların teminat ihtiyacı dışında sıkılaştırdığı koşul ya da kural bulunmuyor. Fiyatlama politikası; ortalama krediler üzerindeki kar marjının azaltılması, daha riskli krediler üzerindeki kar marjının ise aynı bırakılması yönünde oldu. Kredilerin vadesi açısından daha esnek bir politika izleyen bankalar, faiz dışında aldıkları ücret ve komisyonları da azalttı.

KOBİ Kredilerinde Daralma

Yılın ilk çeyreğinde bankaların net yüzde 10'u küçük ve orta ölçekli işletmelerin kredilere olan talebinin önceki çeyreğe göre daraldığını, net yüzde 3'ü ise büyük işletmelerin kredilere olan talebinin arttığını bildirdi. Talep edilen kredinin vadesi açısından bakıldığında; kısa vadeli kredilere olan talep daralırken, uzun vadeli kredilere olan talebin artışını sürdürdüğü görüldü. Bankalar, kredi talebindeki firma ölçeği ve kredi vadesine göre farklılaşan değişimleri genel olarak işletmelere kullandırılan kredilere olan talebin azaldığı şeklinde yorumladı. Borcun yeniden yapılandırılması, sabit yatırımlar ile birleşmeler veya satın almalar ve yeniden yapılanmalardan kaynaklanan finansman ihtiyaçları talebi artırıcı yönde etkilerken; stok artırımı ve işletme sermayesi gereksinimi önceki çeyreklerin aksine talebi azaltıcı yönde yansıdı. Alternatif finansman kaynaklarından iç finansman ve diğer bankalardan alınan krediler ise ankete katılan bankalarca sağlanan kredilere olan talebi artırıcı etki yarattı. Önceki çeyreklerde kredi talebini artırıcı yönde etkileyen bir faktör olan satıcıların peşin alımlarda uyguladığı iskonto ve kolaylıkların, bu çeyrekte talebin aynı kalmasına katkı sağladığı görüldü.

Konut Kredisi ve Taşıt Kredisinde Standartlar Gevşetildi

Konut kredisi ve taşıt kredilerine uygulanan standartlar gevşetildi, diğer bireysel kredilerde ise 2012 yılının üçüncü çeyreğinde başlayan standartları sıkılaştırma yönündeki eğilim azalarak da olsa devam etti. Konut kredisi ve taşıt kredilerinde standartların gevşetilmesinin ardındaki faktörler olarak diğer bankaların rekabeti ile bankaların fon maliyetleri ve bilanço kısıtlamaları gösterildi. Bu faktörler diğer bireysel kredilere uygulanan standartları da gevşetici yönde etkiledi; ancak tüketicilerin kredi itibarı ve genel ekonomik faaliyetlere ilişkin beklentiler diğer bireysel kredilerde standartların sıkılaştırılmasına neden oldu. 2013 yılının ikinci çeyreği için beklenti; konut kredileri ve taşıt kredilerinde standartların temelde aynı bırakılacağı, diğer bireysel kredilerde ise standartlardaki sıkılaşmanın devam edeceği yönünde.

Bireysel Kredilerindeki Kar Marjları Azaldı

Bankalar bu çeyrekte krediler üzerinden aldıkları faiz dışındaki ücret ve komisyonları da tüm bireysel kredi türleri için düşürmeyi tercih etti. Yılın ilk çeyreğinde tüm bireysel kredilerde ortalama krediler üzerinden alınan kar marjları azaltılırken; daha riskli krediler üzerinden alınan kar marjları taşıt kredilerinde temelde aynı bırakılmış, konut kredileri ile diğer bireysel kredilerde ise düşürülmüştür.

Ankete katılan bankalara göre diğer bireysel kredilerde talep artışının ardındaki temel faktör tüketici güveni olurken, önceki çeyrekte talep artışındaki en önemli faktör olarak gösterilen dayanıklı tüketim mallarına yapılan harcamaların bu çeyrekte talebin aynı kalmasında etkili olduğu görüldü. Gelecek çeyrek için bankaların net yüzde 35'i konut kredilerinde, net yüzde 26'sı taşıt kredilerinde, net yüzde 50'si ise diğer bireysel kredilerde talep artışı bekledi. Bireysel kredilere olan talep incelendiğinde; konut kredileri ile diğer bireysel kredilerde talepteki artış eğiliminin yavaşlayarak devam ettiği, bir önceki çeyrekte en yüksek talep artışı bildirilen taşıt kredilerinde ise kredi talebinin temelde aynı kaldığı görüldü. Konut kredilerinde; tüketici güveni, konut piyasasına ilişkin olumlu beklentiler ve konut alımı dışındaki tüketim harcamaları talebi olumlu etkilerken, konut alımı için ihtiyaç duyulan kaynağın bireysel tasarruflar yerine banka kredisi ile sağlanması yönündeki eğilim de talep artışını destekledi.

Kaynak: Haberler