2015 Yılı Son Çeyrekte Konut Kredilerine Olan Talebin Düşmesi Bekleniyor

13/10/2015

Konut kredilerinde talep artışı bir önceki seneye göre yavaşlamaya devam ederken, taşıt kredileri ile diğer bireysel kredilere talepteki artışın sürdüğü gözlendi.

2015 yılı üçüncü dönem (Temmuz-Eylül 2015) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Banka Kredileri Eğilim Anketi verileri açıklandı. Verilere göre, işletmelerin banka kredilerine olan taleplerinde önemli düzeyde azalış görüldü. Konut kredilerindeki talep artışı ise bir önceki yıla göre yavaşlamaya devam etti.

Genel ekonomik faaliyetlere ilişkin beklentiler başta olmak üzere risk algısına ilişkin faktörler standartların sıkılaştırılmasının ardındaki nedenleri oluşturdu. Diğer bankaların ve banka dışı mali kesimin rekabeti ile piyasa finansmanı kaynaklı rekabet ise standartları gevşetici yönde etkileyen ana faktörler şeklinde sıralandı. Bu yılın dördüncü çeyreği için beklenti, standartlardaki sıkılaştırmanın artarak süreceği yönünde oldu.

Bireysel kredilere uygulanan standartların değişimi incelendiğinde, bireysel kredi türlerinden konut kredilerinde standartlar önemli ölçüde sıkılaştırılırken, taşıt kredilerinde gevşetilmesi beklenen standartlar temelde aynı bırakıldı ve diğer bireysel kredilerde sınırlı ölçüde gevşetildi.

Konut kredilerindeki sıkılaştırılmanın ardındaki neden, fon maliyetleri ve bilanço kısıtlamaları oldu. Diğer bireysel kredilere uygulanan standartların gevşetilmesinin ardındaki nedenler ise diğer bankaların rekabeti başta olmak üzere tüketicilerin kredi itibarı, banka dışı mali kesimin rekabeti, fon maliyetleri ve bilanço kısıtlamaları ile talep edilen teminatlara ilişkin riskler olarak görüldü. Gelecek çeyrek dönem için beklenti, tüm bireysel kredi türlerinde standartların sıkılaştırılacağı yönünde oldu.

Son Çeyrekte Konut Kredilerine Olan Talebin Düşmesi Bekleniyor

Temmuz-Eylül 2015 döneminde kredi talepleri incelendiğinde, işletmelerin banka kredilerine talebi önemli düzeyde bir azalış gösterdi. Konut kredilerinde talep artışı bir önceki seneye göre yavaşlamaya devam ederken, taşıt kredileri ile diğer bireysel kredilere talepteki artışın sürdüğü gözlendi.

Bu yılın son çeyreğinde, bireysel kredi türlerinden konut kredileri ve taşıt kredilerinde talebin azalması ve diğer bireysel kredilerde talebin önemli düzeyde artması, işletmelere kullandırılan kredi talebinde ise önemli bir değişim yaşanmaması bekleniyor.

Konut Kredisi Talebini Etkileyen Faktörler

Tüketici güveni ve diğer bankalardan sağlanan krediler talebi azaltıcı yönde etkilerken, konut piyasasına ilişkin beklentiler, konut alımı dışındaki tüketim harcamaları, bireysel tasarruflar, diğer finansman kaynakları, krediler üzerindeki vergi ve benzeri yükler konut kredisi talebini etkileyen faktörle olarak görüldü.

Taşıt kredilerinde, özellikle bireysel tasarruflar talepte artışa yol açarken, tüketici güveni ve diğer finansman kaynakları talebi azalttı.

Diğer bireysel kredilerde ise menkul kıymet alımları, tüketici güveni ve dayanıklı tüketim mallarına yapılan harcama, talebi artırırken, diğer bankalardan sağlanan krediler talebi azaltan tek faktör olarak gerçekleşti.

2015 Son Çeyrekte Fonlama Koşullarındaki Sıkılaşmanın Artarak Sürmesi Bekleniyor

İşletmelere kullandırılan kredilere uygulanan kredi koşul ve kurallarına bakıldığında, bankaların ortalama krediler ile daha riskli krediler üzerinden aldıkları kar marjlarını, faiz dışında alınan ücret ve komisyonları, teminat ihtiyacını, vade ile kredi ya da kredi limitinin büyüklüğüne ilişkin koşulları sıkılaştırmaya devam ettiği, kredi sözleşmesi özel koşullarını ise gevşettiği görüldü.

Bireysel kredilere uygulanan koşul ve kurallar açısından incelendiğinde, bireysel kredi türlerinden konut ve diğer bireysel kredilerde bankaların tüm koşul ve kuralları gevşettiği ancak taşıt kredilerinde ortalama krediler ile daha riskli krediler üzerindeki kar marjlarını artırarak koşul ve kuralları sıkılaştırdıkları gözlendi.

Bankaların fon sağlama imkanlarının gelişimi değerlendirildiğinde, yılın üçüncü çeyreğinde yurt içi fonlama koşullarındaki sıkılaşmanın sürdüğü ortaya çıktı. 2015 yılı başından itibaren sıkılaşan yurt dışı fonlama koşullarında ise hem fonlama maliyetinin hem de diğer koşul ve kuralların etkisiyle bu dönemde sıkılaşmanın arttığı gözlendi. Bu yılın dördüncü çeyreğinde de fonlama koşullarındaki sıkılaşmanın hem yurt içinde hem yurt dışında artarak sürmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı