2019 İlk Çeyrek Konut Kredisi Beklentileri

04/01/2019

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2018 4.Çeyrek Banka Kredileri Eğilim Anketini yayınladı. Ankette banka kredilerinin 2018’in son çeyrek değerlendirmeleri ile 2019’un ilk çeyrek beklentilerine yer verildi.

Bankaların 2018 yılının dördüncü çeyreğine ilişkin değerlendirmeleri ile 2019 yılının birinci çeyreğine ilişkin beklentilerini içeren Banka Kredileri Eğilim Anketi’nin 2018 yılı dördüncü çeyrek sonuçları yayınlandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2018 4.Çeyrek Banka Kredileri Eğilim Anketinde şu verilere yer verildi.

Konut Kredileri Gevşeyecek

Bankaların, tüm kredi türleri için uyguladıkları standartları sıkılaştırmaya devam ettiği ve bu sıkılaşmaya sebep olan en önemli faktörlerden birisinin genel ekonomik faaliyetlere ilişkin beklentiler olduğu görülmüştür. 2019 yılının birinci çeyreği için beklentiler ise uzun vadeli krediler ve yabancı para cinsinden açılan krediler hariç işletmelere verilen kredilerde ve taşıt kredilerinde standartların temelde aynı kalacağı, konut kredisi ve diğer bireysel kredi türlerinde gevşeyeceği yönündedir.

Kredi Talebi Azalmaya Devam Edecek

Anket sonuçları kredi talebi açısından incelendiğinde, yılın dördüncü çeyreğinde işletmelerin kredi talepleri genel olarak azalmıştır. Tüm bireysel kredi türlerinde de kredi taleplerindeki azalış devam etmiştir. 2019 yılının ilk çeyreğine ilişkin beklentiler ise tüm işletme kredi türlerinde ve tüm bireysel kredi türlerinde kredi talebindeki azalışın devam edeceği yönündedir.

Bireysel Krediler Sıkılaştı

Bireysel kredilere uygulanan standartların değişimi incelendiğinde; bankaların tüm kredi türlerine uyguladığı standartların sıkılaşmaya devam ettiği görülmektedir. Konut, taşıt ve diğer kredilerde tüm faktörler standartları sıkılaştırıcı yönde etkilerken, üç kredi türünde de genel ekonomik faaliyetlere ilişkin beklentiler kredileri sıkılaştırıcı yönde etkileyen en önemli faktör olmuştur. Gelecek çeyrek dönem için beklentiler, konut kredisi ve diğer bireysel kredi türlerinde standartların gevşeyeceği, taşıt kredisinde ise temelde aynı kalacağı yönündedir.

Konut Kredisi Talebini Etkileyen Faktörler

Bireysel kredi türlerinden konut kredisi talebini etkileyen faktörlere bakıldığında; konut piyasasına ilişkin beklentiler, konut alımı dışındaki tüketim harcamaları, tüketici güveni, bireysel tasarruflar ve diğer bankalardan sağlanan krediler talebi azaltıcı yönde etkilerken, vergi ve fonlar ile diğer finansman kaynakları talebi artırıcı yönde etkileyen faktörler olmuştur.

Kaynak: KrediPazarı