Aile Bütçesinde En Büyük Pay Konut ve Kiraya Harcanıyor

08/05/2019

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) araştırma sonuçlarına göre en yüksek hane içi harcama konut ve kiraya yapılıyor. Vatandaşların %59’u kendi konutunun sahibi. Konutlarda en sık yaşanan sorun izolasyon.

Hanehalkı bütçe araştırması sonuçlarına göre; 2017 yılında Türkiye genelinde hanehalklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı %24,7 ile konut ve kira harcamaları alırken, ikinci sırayı %19,7 ile gıda ve alkolsüz içecek harcamaları, üçüncü sırayı ise %18,7 ile ulaştırma harcamaları aldı. Toplam tüketim harcamalarında en düşük payı alan harcama grupları ise %2,2 ile sağlık, %2,3 ile eğitim ve %2,7 ile eğlence ve kültür harcamaları oldu.

Yüzde 59 Konut Sahibi

Gelir ve yaşam koşulları araştırması sonuçlarına göre; 2017 yılında konutun mülkiyet durumları incelendiğinde; bireylerin %59,1'inin oturduğu konutun kendilerine ait olduğu, %24,7'sinin ise kiracı olduğu görüldü.

Konut satış istatistikleri verisine göre ise konut satışlarının içerisinde en büyük payı son aylarda konut kredisi faiz oranlarındaki yükseliş ile düşüş gösterse de kredili konut satışlarının alığı görülüyor.

Konutta En Önemli Sorun

Bireylerin %40,8'inin 2017 yılında konutunda izolasyondan dolayı ısınma sorunu yaşadığı, %36,6'sının sızdıran çatı, nemli duvarlar, çürümüş pencere çerçevesi vb. nedenlerle sorun yaşadığı ve %22,9'unun trafik veya endüstrinin neden olduğu hava kirliliği, çevre kirliliği veya diğer çevresel sorunlar yaşadığı görüldü.

Kaynak: KrediPazarı