Akbank Kentsel Dönüşüm Kredisi

06/03/2018

Akbank kentsel dönüşüme Kentsel Dönüşüm Kredisi ile destek veriyor

Kentsel Dönüşüm; 306 sayılı Afet Riskli Yapıların Yenilenmesi Hakkında Kanuna göre, kentteki afet riski taşıyan alanların belirlenip, sağlıklı ve de yaşanılabilir hale getirilmesidir. Kanun, Türkiye’nin her tarafındaki kent ve köylerdeki ekonomik ömrünü tamamlamış, yıkılma riski taşıyan binaların devletin sağladığı yapım kredisi, kira yardımı, belediye harç - vergi avantajlarını da kullanarak yeniden yapılmasını öngörmektedir.

Kentsel dönüşümle kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi, depreme dayanıklı olmayan, ekonomik ömrünü doldurmuş binaların yeniden yapılarak olası doğal afetler sonucu oluşacak zararların en aza indirilmesi amaçlanmaktadır.

Kentsel dönüşüm riskli binaların yıkılıp yeniden yapılması yanında, yerleşim yerlerinin kongre ve kültür merkezleri, park ve eğlence alanları gibi modern ihtiyaçlarının karşılanmasını da içermektedir.

Riskli Alan: Zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan, Bakanlık veya İdare tarafından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının görüşü de alınarak belirlenen ve Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan alan.

Riskli Yapı: Riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmî ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapı olarak açıklanmıştır. Bu açıklama kapsamında; hak sahipleri yeniden inşa edilecek konutları için Bankamızdan kentsel dönüşüm kredisi kullanabilirler. Bu krediler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sağlayacağı faiz desteğinden yararlanıyor.

Kentsel Dönüşüm Kredisinden Yararlanmak İçın;

Hak sahipleri binalarının risk tespiti için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlara başvurması gerekiyor. Yetkili kuruluştan alınan "Riskli Yapı Tespit Raporu" ile riskli olduğu belirlenen binalarda 2/3 oy çoğunluğu ile dönüşüm kararı alınıyor. Hak sahiplerince müteahhit firma belirlenir ve firma arasında yapım sözleşmesi imzalanıyor ve hak sahibinin 'Kentsel Dönüşüm Kredisi' kampanyasından faydalanması için bankaya başvuru yapması gerekiyor.

Bakanlık Tarafından Uygulanacak Faiz Desteği / Kira Yardımı

6306 sayılı yasa kapsamında riskli bina tespit edilerek dönüşüme tabi tutulan binalardaki hak sahiplerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2012/3803 sayılı Bakanlar Kurulu kararınca faiz desteği veriliyor. Bakanlık kat maliklerine en fazla 18 ay olmak üzere ayda 600 TL kira yardımı yapabiliyor. Kat malikleri kredi hesaplama yaparak kira yardımı veya faiz desteği haklarından sadece birinden faydalanabiliyor.

Kaynak: Akbank