Akbank - Mesleðinize Özel Kredi kampanyasý

31/01/2006

Mesleðinize Özel Kredi kampanyasýndan yararlanan doktor, diþ hekimi, avukat, hakim, savcý, serbest muhasebeci mali müþavir ve noter meslek grubunda yer alan Akbank müþterileri...

Konut kredi faizlerinde yüzde 0,01 puan indirim kazanýyor.31 Mart 2006 tarihine kadar geçerli olan kampanyaya dahil olan meslek gruplarýna ihtiyaç, mesleki ihtiyaç ve taþýt kredi faizlerinde de çeþitli indirimler uygulanýyor. Artan Ödemeli Yöntem 12 aydan 240 aya kadar vade ve 1,08 faiz oraný ile kullanýlabilen Akbank konut kredisinde ayrýca 'Artan Ödemeli Yöntem' imkaný da bulunuyor. Bu yönteme göre kredi kullanan Akbank müþterileri, gelir artýþ beklentilerine göre aylýk kredi ödemelerini kademeli olarak artýrabiliyor. Ödeyecekleri taksit tutarlarýný, her 6 ayda veya yýlda bir kere kademeli olarak artýrabilen Akbank müþterileri, böylece kendilerine özel bir geri ödeme planý oluþturabiliyor.
Kaynak: milliyet