Bankalar kredi için şart koşunca konut poliçeleri 5 yılda katlandı

26/04/2010

Konut kredileri faizlerinde 2005 yılında başlayan aşağı yönlü seyir, konut sigortaları üzerinde de etkili oldu.

ev_31Bankaların konut kredisi kullanırken zorunlu tuttuğu konut sigortaları 5 yıllık sürede yüzde 91 oranında artış yakaladı.

Bundan 5 yıl öncesine kadar ev sahibi olmak isteyen tüketiciler genellikle bu hayallerini birikimlerini kullanarak gerçekleştiriyordu. Bunda da en önemli etken, konut kredilerine uygulanan faiz oranlarının yüksekliği oluyordu.

Ancak, 2004-2005 yıllarından itibaren konut kredisi faizlerinin tarihte görülmemiş şekilde düşüşe geçmesi, konut kredilerinin ev hayali kuran tüketiciler için yeni bir finansman kaynağı haline gelmesini sağladı.

2000 yılı sonunda 600 milyon TL civarında olan konut kredi bakiyesi, 2004 yılı sonunda 2 milyar TL’nin üzerine çıkarken, 2005 yılında faizlerdeki hızlı düşüşle birlikte 10 milyar TL’lik bir sıçrama yaparak 12 milyar TL düzeyini aştı.

Poliçe Sayısı İkiye Katlandı

2005 yılında yaşanan bu gelişme, konut sigortalarını da etkiledi. 1999 Marmara depreminin ardından gelişen deprem bilincine, bankacılık sektörünün konut kredisi kullanırken konut sigortasını zorunlu kılması da eklenince, sigorta poliçe sayısında patlama görüldü.

2005 yılından itibaren konut sigorta poliçe sayısı şöyle bir seyir izledi:

* 2005 yılında sektörde 1.061.669 adet konut sigorta poliçesi bulunuyordu.
* 2006 yılında yüzde 33 oranında artış görüldü ve poliçe sayısı 1.415.857’ye yükseldi.
* 2007 yılında ise 2005 yılına göre artış yüzde 55.47’yi buldu ve poliçe adeti 1.649.857 oldu.
* 2008 yılında konut sigorta poliçe sayısı 3 yıl öncesine göre yüzde 75’lik artışla 1.864.128 adete ulaştı.
* Geçen yıl (2009) ise 5 yıllık süreçte yüzde 91.4 artış yakalayan konut sigorta poliçe sayısı 2.032.263 oldu.

Teminat Olduğu İçin Zorunlu

Bankaların konut kredisi kullanırken konut sigortasını zorunlu tutmalarının en önemli nedeni ise konutun kredide teminat olması. Bankacılar konuyla ilgili olarak şu yorumu yapıyor: “Mortgage Yasası’nda zorunlu olmayan ancak bankaların kredi verirken konutu temanat olarak kabul etmesi nedeniyle sigortayı da zorunlu tutuyor. Böylece bankalar kredinin vadesi boyunca temanatı güvence altına almış oluyor.”

Yasa DASK’ı zorunlu tutuyor

MORTGAGE Yasası’na göre zorunlu deprem sigortası olan DASK konut kredisi kullalınmında zorunun tutuluyor. Çünkü tapuda alım satım işlemlerinde DASK olmadan işlem yapılamıyor. Hayat sigortası ve konut sigortası ise yasaya göre zorunlu bulunmuyor.

Kredi kullanan kişiyi güvence altına alıyor

EUREKO Sigorta Genel Müdürü Okan Utkueri özel konut sigorta poliçe sayısındaki artışın birkaç nedeni olduğunu belirk-teken şu bilgileri verdi: “Ön plana çıkan ve en önemli etken sektörde penatrasyon oranı çok düşük.

Türkiye her 10 kişiden 8 kişinin konut sigortası poliçesi yok. Dolayısıyla boş bir pazar ve zaman içinde toplam adetlerin artışına destek sağlıyor. Ayrıca konut kredilerindeki artış. Konutların kredi ile alınıyor olması konut sigortalarına destek sağlıyor. Aynı durum otomobil kredileri içinde geçerli. DASK’ta konut sigortasını artına bir diğer unsur.

Bugün zorunlu deprem sigortasında 3.5 milyon adetlik bir poliçe sayısına ulaşıldı. DASK zorunlu ama konut paket poliçesini alarak güvenceyi tamamlamak lazım. Kredi kullanımında konut sigortaları bankalar kadar tüketeci için de önem taşıyor. Örneği ‘Bugün kredi ile bir konut aldınız ama 6 ay sonra eviniz yandı yada depreme maruz kaldı. Bu durumda sigorta devreye giriyor.” Sigorta zorunlu değil ama yaptırılması gereken ve güvenceyi artıran bir unsur.”

Kaynak: Hürriyet