Bankalar, yolsuzluk ve suiistimali bağımsız denetçiye de bildirecek

09/08/2010

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), banka denetiminde "yönetim beyanı" dönemini başlatıyor.

bddk_03Bankalar, bilgi sistemleri ve bankacılık süreçleri üzerindeki iç kontrol sonuçlarını içeren ‘yönetim beyanı'nı bağımsız denetçiye sunmakla yükümlü olacaklar. Bu beyan, bilgi sistemleri ve bankacılık süreçlerini etkinlik, yeterlilik ve uyumluluk açısından değerlendirecek ve denetçiye ulaşılan sonuçlar hakkında güvence sunacak.

Sunulan beyanda; eğer tespit edilmişse, bankadaki süreçleri olumsuz yönde etkileyecek büyüklükteki suiistimal ve yolsuzluklara da yer verilecek. Bağımsız denetçi ise sunulan beyanı inceleyerek kendi çalışması ile tutarsızlıklar tespit ederse, denetim raporunda bu konuya ayrı bir bölüm olarak yer verecek.

Değerlendirme gerekecek

2011 yılı denetim döneminden itibaren hazırlanacak olan yönetim beyanı için BDDK bir genelge yayımladı. Bankaların bilgi sistemlerinin bağımsız denetçiler tarafından denetlenmesine ilişkin bu yılın ocak ayında çıkarılan yönetmeliğe ilişkin bazı düzenlemeler yapıldı.

Bu yönetmelikte banka yönetimi tarafından bağımsız denetçiye yönetim beyanı sunulmasına ilişkin bir düzenleme de getirilmişti. 2011'den sonra uygulanacak olan yönetim beyanında bağımsız denetçiye hangi konularda güvence verileceği de son yayımlanan genelge ile belirlendi.

Bankaların yönetim kurullarının vereceği yönetim beyanında, bankanın ilgili birimleri tarafından iç kontrollerin incelendiği ve sistem hakkında bütün önemli kontrol eksikliklerini ortaya koyacak bir değerlendirme yapmaları gerekecek. Yapılan değerlendirmelerde; dönem sonunda düzeltilmiş olsa bile tespit edilen zayıflıklar, kayda değer ve önemli kontrol eksikleri sınıflandırılacak. Bu tespitlerin bağımsız denetçiye sunulduğu yönetim beyanında yer alacak.

Hassasiyet önemli

Finansal tablolarda yanlış beyana sebep olan veya başta finansal veriler olmak üzere banka açısından hassasiyet arz eden verilerin bütünlüğünü, tutarlılığını, güvenilirliği gereken durumlarda gizliliği ve faaliyetlerin sürekliliğini önemli ölçüde etkileyen ya da önemli seviyede olmasa da yöneticilerin veya iç kontrol sisteminde kritik görevleri bulunan diğer görevlilerin dahil olduğu tüm suiistimaller veya yolsuzluklar bağımsız denetçiye bildirilecek.

Kaynak: Referans