Bankayla Konut Kredisi Anlaşması Yapmadan Önce Bilgi Formu Alın

02/01/2018

Konut almak isteyen tüketicilerin bir takım hakları, firmaların da birtakım sorumlulukları var. Bu sorumlulukların ve hakların bilgisi için bankalarla yapılan sözleşmeden önce bir bilgi formu istemelerini gerekiyor

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, kredil alırken herkesin dikkatli olması gerektiğini belirtti. Bankalardan alınan konut kredisinde bazı yanlış anlaşılmaların olduğunu söyleyen Çakar, konuyla ilgili olarak Başkent Gazetesi’ne şöyle ip uçları verdi: “Konut sahibi olabilmek için bankalardan alınan kredilerden önce sözleşmenin geçerli olması, konutun yapı ruhsatının olması, kat irtifakı devrinin tapuya işlenmesi ve sözleşmenin kanuna uygun yapılması gerekiyor. Konut finansmanı için kredi sözleşmesi yaparken sabit, değişken, sabit ve değişken faizin birlikte uygulandığı 3 tip anlaşma vardır. İnsanlar genelde sözleşmede yer alan bu önemli maddelerin farkında olamıyor. Bu durum çeşitli sorunlar doğuruyor.”

Sigorta Zorunlu Değil

Özellikle bankalardan konut kredisi alınırken sigorta masraflarının bankaya ödenmesinin zorunlu olmadığını da dile getiren Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar sözlerine şöyle devam etti: “Konut alırken bankalardan çekilen ön ödemeli kredide sigorta yapma zorunluluğu yoktur. Bankalar yasaya aykırı bir şekilde, ödedikleri paranın sigortasını yaptırmadan kredi vermiyorlar. Bu resmen verdikleri kredinin sigortasıdır. İnsanlar bu sigortayı ödedikten sonra toplanan para geri iade edilmiyor. Konut sahibi olmak isteyen insanlar sigorta, ekspertiz ve diğer ücretlendirmeler konusunda dikkatli olmalıdır.”

Anlaşmadan Önce Bilgi Formu Alın

Çakar, konut alım-satımlarında yaşanan diğer mağduriyetlikleri şöyle sıraladı: “Konut alırken karşılaşılan önemli sorunlardan birisi de senetli satıştır. İnşaat firmaları, banka faiz oranları yüksek olduğundan kredi kullanmak istemeyen tüketiciye konut satışı yapabilmek için kendi bünyelerinde, kendilerinin belirlediği fiyattan uzun vadeli sıfır faizli senetli satış yapıyorlar. Bu cazip kampanyalar karşısında araştırma ve sorgulama ihtiyacı duymayan tüketiciler, ev sahibi olma hayaliyle söz konusu senetleri düşünmeden imzalıyor. Sonrasında ise Tüketici Kanunu'nun Taksitli Satış Yönetmeliği'nin 11’inci maddesine uygun düzenlenmeyen bu senetler tüketiciyi mağdur edebiliyor. Konut almak isteyen tüketicilerin bir takım hakları, firmaların da birtakım sorumlulukları var. Bu sorumlulukların ve hakların bilgisi için bankalarla yapılan sözleşmeden önce bir bilgi formu istemelerini tavsiye ediyoruz.”

Kaynak: Başkent Gazete