BDDK'dan Kredi Açıklaması

07/03/2018

BDDK, mevcut kredi ödemesinde finansal güçlük yaşayan bir borçlunun yeni bir kredi kullanabileceğini ifade ediyor

BDDK'nın internet sitesinde yayımlanan konu ile ilgili genelgede şu bilgilere yer veriliyor:

"Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 7 inci maddesinin birinci fıkrasında “Canlı veya donuk alacaklar için uygulanabilen yeniden yapılandırma, kredi borçlusunun ödemelerinde karşılaştığı veya karşılaşması muhtemel olan finansal güçlükler nedeniyle borçluya tanınan ve geri ödeme sıkıntısı çekmeyen bir borçluya tanınmayacak olan imtiyazları ifade ediyor.

Borçluya sağlanan imtiyazlar, finansal güçlük nedeniyle yükümlülüklerini yerine getiremeyen ya da getiremeyecek olan borçlu lehine kredi sözleşmesi koşullarının değiştirilmesi veya kredinin kısmen veya tamamen yeniden finanse edilmesidir.” olarak belirtiliyor.

Kredi borcunu yeniden yapılandırmadan bahsedebilmek için finansal güçlük ve imtiyaz koşullarının birlikte gerçekleşmesi gerektiği belirtiliyor. Dolayısıyla, ödemesinde finansal güçlük yaşamayan borçlu için yapılan sözleşme değişikliklerinin (ödeme planı uzatılanlar dâhil) yeniden yapılandırma kapsamında değerlendirilemeyeceği ifade ediliyor.

Kaynak: Hürriyet Gazetesi