Bireysel Kredilerin Toplam Krediler İçindeki Payı Azalmaya Devam Ediyor

11/04/2016

Bireysel kredilerin toplam krediler içindeki payı Mart 2016 itibarıyla yüzde 25' e düşerek azalmaya devam ediyor.

TBB Bankacılık Sektörü 2016 İlk Çeyrek raporu yayımlandı. Rapora göre, 1 Nisan 2016 itibarıyla, toplam kredilerin bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 15 artarak 1,54 trilyon TL'ye ulaştı. Toplam mevduat ise yıllık bazda yüzde 14 büyüyerek 1,2 trilyon TL'ye çıkarken, toplam mevduatın yüzde 43’lük bölümünü yabancı para (YP) mevduat oluşturdu. Sektör mevduatlarının ise yüzde 59’luk bölümünün gerçek kişilere ait olduğu kaydedildi.

Mart 2016 itibarıyla, sabit kurlarla yıllık bazda, kredilerin yüzde 12 oranında arttığı ifade edilen raporda, TL kredilerin yüzde 13, YP kredilerin yüzde 9 büyüdüğü, bununla birlikte ticari kredilerin yüzde 12, bireysel kredilerin yüzde 7 arttığı belirtildi.

Raporda, reel artış toplamının mevduatta yüzde 6, TL mevduatta yüzde 1, YP mevduat ise yüzde 12 olduğu, kredi ile mevduat büyümesi arasındaki farkın ise 2010 yılından sonra ilk kez 3 puanın altına indiği kaydedildi.

Bireysel Kredilerin Toplam Krediler İçindeki Payı Yüzde 25

Bireysel kredilerin toplam krediler içindeki payı azalmaya devam ediyor. Mart 2016 itibarıyla payın yüzde 25 olduğu belirtilen raporda, tahsili gecikmiş alacakların, özel karşılık öncesi yüzde 35, özel karşılık sonrası yüzde 28 büyüdüğü, buna karşın sektörün geçen seneye göre iki kat daha fazla özel karşılık ayırdığı ifade edildi.

Raporda, tahsili gecikmiş alacak/kredi oranının 2015 yılının ilk çeyreğinde yüzde 2,8 iken bu yıl yüzde 3,3 olduğu, öte yandan kredi kartında ve KOBİ kredilerindeki artışın daha fazla olduğu kaydedildi.
Yılın ilk çeyreğinde, sabit kurlarla ve yıllık bazda, mevduatın yüzde 9 arttığına değinilen raporda, Gerçek kişi mevduat artış hızı yüzde 11, ticari mevduat artış hızı ise yüzde 9 düzeyinde olduğu ifade edildi.
Raporda, gerçek kişilerin yabancı para mevduat artışının TL mevduattan daha fazla olduğu ve bunda bankaların swap işlemlerinin etkisi olduğunun tahmin edildiği, repo işlemleri ile yurt dışından borçlanma yoluyla sağlanan kaynaklarda da yavaşlama olduğu kaydedildi.

Kaynak: Dünya