Corona Sonrasında Açlık ve Yoksulluk Sınırı Ne Kadar Oldu?

27/03/2020

Corona salgını sonrasında başta gıda olmak üzere pek çok harcama grubunda fiyat artışı meydana geldi. Peki Mart ayında yoksulluk ve açlık sınırı ne kadar oldu?

TÜRK-İŞ tarafından hazırlanan açlık ve yoksulluk sınırı raporunun Mart rakamları açıklandı. Sendikanın verilerine göre;

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 2.345,24 TL,

Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 7.639,22 TL,

Bekar bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ aylık 2.847,14 TL olarak hesaplandı.

Gıda Enflasyondaki Değişim

“Mutfak enflasyonu”ndaki değişim ise;

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre %3,89 oranında arttı.

Yılın ilk üç ayı itibariyle fiyatlardaki artış %8,44 oranında oldu.

Gıda enflasyonunda son on iki ay itibariyle artış oranı %16,44 oldu.

Yıllık ortalama artış oranı ise %14,58 olarak hesaplandı.

Dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması (mutfak masrafı) tutarı bir önceki aya göre 88 TL, temel ihtiyaçlar için yapılması gereken toplam harcama ise 286 TL daha fazla oldu.

Son bir yıl itibariyle artış tutarı ise (aile bütçesine gelen ek harcama gereği) gıdada 331 TL ve toplamda 1.079 TL oldu.

TÜRK-İŞ, dünyada yaşanan ve ülkemizde de etkisini gösteren koronavirüs salgının temel gıda fiyatlarını olumsuz etkilediğine dikkat çekerek şu açıklamaya yer verdi:

“Etkisi ve yaygınlığıyla küresel halk sağlığı sorununa dönüşen Coronavirus (Kovid-19) sosyal yaşamın yanı sıra ekonominin birçok alanını da olumsuz etkilemektedir. Virüsle mücadele çerçevesinde bir dizi önlem uygulamaya konulmuştur.

Yaşanan bu süreçte temel gıda maddelerine erişim de önem kazanmıştır. Çalışanların iş koşullarının sağlıklı olması yanı sıra istihdam ve gelir güvencesinin sürdürülebilirliğini de sağlamak gerekmektedir. Çalışanların aileleriyle birlikte, başta gıda harcaması olmak üzere temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi, çözüme kavuşturulması gereken temel sorunlar arasında yer almaktadır.

Kaynak: İnvesting