Değişken Faizli Konut Kredisi 2018 Faiz Oranları

26/10/2018

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) değişken faizli konut kredisi sözleşmelerinde kullanılacak referans faiz oranlarını belirliyor. Bankaların değişken faizli konut kredilerine uyguladıkları azami oran, TCMB rakamlarını geçemiyor. 2018 değişken faizli konut kredisi referans faiz oranları ne kadar?

Değişken faizli konut kredisi kullanan tüketicinin aylık ödemeleri faiz oranına bağlı olarak değişir. Kredi taksitleri faiz oranları düştükçe düşer, arttıkça artar. Bu düşüş ve yükseliş değerleri uygulanan tavan-taban fiyat uygulamasına göre değişir.

Uygulamada yurtiçinde veya yurtdışında genel kabul görmüş ve yaygın olarak kullanılan bir endeks baz alınır ve buna bağlı olarak faiz oranı değiştirilebilir. Referans faizler ve endeksler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenir. Ancak dönemsel geri ödeme tutarı, azami dönemsel geri ödeme tutarını aşmamalıdır.

2018 Yılı Değişken Konut Kredisi Faiz Oranları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre 2018 yılı içerisinde değişken faiz oranlı konut kredisi faiz oranları şu şekildedir.

2018 Ocak değişken konut kredisi faiz oranı: %11,9

2018 Şubat değişken konut kredisi faiz oranı: %12,9

2018 Mart değişken konut kredisi faiz oranı: %11,9

2018 Nisan değişken konut kredisi faiz oranı: %10,35

2018 Mayıs değişken konut kredisi faiz oranı: %10,26

2018 Haziran değişken konut kredisi faiz oranı: %10,23

2018 Temmuz değişken konut kredisi faiz oranı: %10,85

2018 Ağustos değişken konut kredisi faiz oranı: %12,15

2018 Eylül değişken konut kredisi faiz oranı: %15,39

2018 Ekim değişken konut kredisi faiz oranı: %15,85

2018 Kasım değişken konut kredisi faiz oranı: %17,90

2018 Aralık değişken konut kredisi faiz oranı: %24,52

Değişken faizli konut kredileri 2017 Aralık ayında %11,2 olurken, 2018 Aralık ayında ilgili oran %24,52'e ulaşıyor. Bir sene içinde değişken konut kredisi faiz oranları iki katının üzerinde artış gösteriyor.

Haziran 2018’de uygulanan azami değişken konut kredisi faiz oranı olan %10,23’den konut kredisi kullanan vatandaşın Aralık ayına gelindiğinde ödeyeceği faiz oranı %14,29 artarak %24,52 oluyor. Değişken faizli konut kredis kullanan vatandaşın ödemeleri Haziran ayına oranla Aralık’ta iki katının üzerinde oluyor.

Kaynak: KrediPazarı