Düşük Kira Beyan Verenlere Takip Geliyor

31/12/2015

Yapılan araştırmalara göre, düşük kira geliri beyan edenlerin sayısının 300 bini geçtiği belirlendi. Gayrimenkul Sermaye İradı beyanname sayısının 1 milyon 400 bin olması hedefleniyor.

Tapu dairesinde 10'dan fazla gayrimenkul satışı gerçekleştirenler takibe alındı. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın Risk Analiz Merkezi'nin başlattığı araştırmaya göre, Kredi Kayıt Bürosu'ndan alınan bilgiler ve tapu harç matrahlarına bakılarak kapsamlı bir analiz yapıldı. Maliye uzmanların tarafından hazırlanan raporlar doğrultusunda 10 adet ve üzerinde gayrimenkul alım-satımı yapıp vergisini ödemeyenlerin kapısı çalınmaya başlandı. Yaklaşık 10-15 milyar lira tutarındaki kayıt dışı konut satışından devletin vergi kaybının 1 milyar lirayı geçtiği belirlendi.

Düşük Beyan Verene Takip Geliyor

Yapılan araştırmalara göre, düşük kira geliri beyan edenlerin sayısının 300 bini geçtiği belirlendi. Gayrimenkul Sermaye İradı beyanname sayısının 1 milyon 400 bin olması hedefleniyor. Gelir İdaresi aldığı konutu 5 yıl içinde satanların değer artışını kazanç vergisi olarak yansıtıp yansıtmadığına bakacak. Alım satımda yıllardır tartışma konusu olan "değerleme" sorunu, uluslararası kriterler esas alınarak çözülecek. Alım satımın piyasa değeri üzerinden yapılması sağlanacak.

Kaynak: Emlak Dream