Faizler yükseldi bankalar dövizle sepet kredi çıkardı

17/08/2008

Konut kredileri 2008 yılının ilk 6 ayında 37.9 milyar liraya çıktı. Kredileri Gayri Safi Milli Hasıla'ya oranı % 4'e yükselirken, konut kredilerinin krediler içindeki payı da % 10.94 oldu.

Tüketicilerin son dönemde kur riskinden kaçınarak sepet döviz kredilerine yönelmesiyle dövize endeksli konut kredilerinin büyüklüğü 2.9 milyar YTL'ye yükseldi.
Kaynak: Sabah