Finansman Şirketlerinin Ödenmiş Sermayelerindeki Min. Tutar Arttırıldı

01/03/2011

Finansal kiralama faktoring ve finansman şirketlerinin ödenmiş sermayelerindeki min. tutar arttırıldı

aaa_0624 Şubat 2011 tarihli ve 27856 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 13 maddelik yönetmeliğe göre Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketlerinin kuruluş ve faaliyet alanlarında değişiklikler yapıldı.

Ödenmiş Sermayelerde Min. Tutar Arttırıldı

Ödenmiş sermayelerde yapılan değişikliğe göre; 10/10/2006 tarihli ve 26315 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre

"Ödenmiş sermayelerinin 5 milyon YTL’den az olmaması" ifadesi;

"Ödenmiş sermayelerinin faktoring ve finansman şirketleri için yedi milyon beş yüz bin Türk Lirasından, finansal kiralama şirketleri için 3226 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen tutardan az olmaması,” şeklinde değiştirilmiştir.

3226 sayılı Kanunun 11 maddesine göre;

Madde 11-Kiralayan şirketlerin ödenmiş sermayeleri bir milyar Türk Lirasından az olamaz. Yabancı kiralayan şirketlerin Türkiye'de şube açmalarında ise ödenmiş sermayeleri asgari iki milyon Amerika Birleşik Devletleri Doları karşılığı Türk Lirasıdır. Bakanlar Kurulu bu miktarları beş katına kadar artırmaya yetkilidir.

Değişikliğe göre; faktoring ve finansman şirketleri için ödenmiş sermaye 5 milyondan 7 milyon beşyüzbin liraya yükseltilirken, finansal kiralama şirketleri içinse tutar min 1 milyar Türk Lirası olarak belirlendi.

Kaynak: KrediPazarı