Gayrimenkul Sektörüne Borsa Dopingi

16/12/2010

Sermaye Piyasası Kurulu’nun halka arz seferberliği ve GYO’ların halka arzını kolaylaştıran düzenlemeleri sayesinde 2010’da adeta topraktan halka arz fışkırdı. Toplam altı GYO 2010’da İMKB’de işlem görmeye başlarken, geleneksel finansman kaynaklarına alternatif olan halka arz yoluyla sermaye piyasalarından gayrimenkul sektörüne 1 milyar 661 milyon 220 bin 564 lira kaynak aktarılmış oldu.

borsaGayrimenkul sektörü açısından 2010’da yaşanan en önemli gelişmelerden birini hiç şüphesiz Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının (GYO) birbiri ardına halka arzlar gerçekleştirerek İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (İMKB) işlem görmeye başlamaları oldu.

Halka açılan GYO’lara tanınan Kurumlar Vergisi istisnası pek çok firmayı İMKB’ye yöneltti. Öte yandan Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) da bu tip kuruluşlarda halka açılma oranını yüzde 49’dan 25’e indirmesi de GYO’ların halka arz süreçlerini hızlandıran bir başka faktör oldu.

Halka Arzlar 2011’de de Hız Kesmeyecek

2010 yılındaki halka arz başarısının önümüzdeki yıllarda da artarak devam etmesi bekleniyor. Büyük çaplı GYO halka arzları yoluyla, hızla gelişen Türkiye gayrimenkul sektörüne geleneksel finansman yöntemlerine bir alternatif olarak sermaye piyasaları yoluyla ucuz ve uzun vadeli finansman olanağı sağlanması hedefleniyor.

Halka arzı gerçekleştirilen 6 GYO şirketi sayesinde bu yıl içinde sektöre sermaye piyasalarından toplam 1 milyar 661 milyon 220 bin 564 lira kaynak aktarıldı. Halen halka arz edilmiş ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (İMKB) işlem gören toplam 21 GYO. (Akmerkez, Alarko, Atakule, Avrasya, Doğuş, EGS, Emlak Konut, İdealist, İş, Martı, Nurol, Özderici, Pera, Reysaş, Sağlam, Sinpaş, Torunlar, TSKB, Vakıf, Y&Y, Yapı Kredi Koray) bulunuyor.

GYO’ların Toplam Piyasa Değeri 10.5 Milyar TL

Söz konusu GYO’lardan 6’sı (TSKB, İdealist, Reysaş, Martı, Torunlar ve Emlak Konut GYO) bu yıl içinde halka arz edildi. 2010 yılında yapılan halka arzlara birlikte, 14 aralık tarihi itibariyle IMKB’de işlem gören GYO’ların toplam piyasa değeri 10.5 milyar TL’ye ulaştı. 21 GYO’nun toplam net aktif değeri büyüklüğü ise 12.9 milyar TL.

Halka arzı gerçekleştirilen 6 GYO şirketi sayesinde bu yıl içinde sektöre sermaye piyasalarından toplam 1 milyar 661 milyon 220 bin 564 lira kaynak aktarıldı. Halen halka arz edilmiş ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (İMKB) işlem gören toplam 21 GYO bulunuyor.

GYO’ların Halka Arzı Kolaylaştırıldı

SPK yaptığı düzenleme ile bu yılın başında GYO’ların minimum halka açılma oranlarını yüzde 49’dan yüzde 25’e düşürerek halka arzları teşvik edilmişti. Öte yandan Kurul yaptığı başka bir düzenleme ile GYO’ların halka arzı için sermayeye bağlı süre verilmesi uygulamasından vazgeçilerek, ortaklıkların, kuruluşlarını takip eden 3 ay içinde çıkarılmış sermayelerinin asgari yüzde 25’ini temsil eden paylarının halka arz edilmesi zorunluluğunu getirmişti. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre gayrimenkul yatırım ortaklıklarının kazançları kurumlar vergisinden de istisna tutuluyor.

Sektöre FinansmanAkışı Hızlanacak

Bu yıl altı GYO’nun halka arzı ile sektöre, sermaye piyasalarından toplam 1 milyar 661 milyon 220 bin 564 lira kaynak aktarımı sağlandı. Akfen GYO, Albayrak GYO ve Büyükhanlı GYO’da halka arz için SPK’ya başvurmuş durumda. Bu üç gayrimenkul yatırım ortaklığının başvuruların sonuçlandırılması ve halka arzlarıyla birlikte gayrimenkul sektörüne sermaye piyasalarından kaynak aktırımının artarak devam edeceği belirtiliyor.

Kaynak: Sabah