Gelir Beyannamesi Vermeden Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

19/03/2014

2013 yılı gelir vergisi beyannamesi vermek için son gün 25 Mart 2014. Beyanname hangi koşullarda verilmeli ve nelere dikkat edilmeli konusuyla ilgili, gayrimenkul değerleme uzmanı Erol Canbay, önemli açıklamalarda bulundu.

2013 yılı gelir vergisi beyannamesi vermek için son gün 25 Mart 2014. Beyanname hangi koşullarda verilmeli ve nelere dikkat edilmeli konusuyla ilgili, gayrimenkul değerleme uzmanı Erol Canbay, önemli açıklamalarda bulundu.

Kira Gelirleri’nin Beyan Edilmesi

Konut kira geliri elde edenler için; 2013 yılı istisna tutarı 3.200 TL olarak belirlenmiştir. Yani, sadece konut kirası elde ettiyseniz ve bu rakam 3.200 TL’nin altında kaldıysa, herhangi bir beyanname verme ve vergi ödeme zorunluluğunuz yoktur. Ancak konut kira gelirinizin dışında, ücret, ticari kazanç, menkul sermaye geliri, diğer gelirler gibi başka gelir kaynaklarınız varsa ve bugelirlerinizin toplamı 94.000 TL’yi aşıyorsa bu istisnadan faydalanmak hakkınız olmayacaktır. Birden fazla gayrimenkulden kira elde ediyorsanız, istisna tutarını her gayrimenkul için ayrı ayrı uygulamanız mümkün değildir. Toplam kira hasılatınızdan bir kere düşebilirsiniz.

Kira geliriniz 3.200 TL üzerinde ise, istisna tutarının üzerinde kalan rakam üzerinden “götürü gider yöntemi” ya da “gerçek gider yöntemi” ni seçerek, ortaya çıkan rakamı gider olarak indirebileceksiniz. Götürü gider yöntemini seçtiğimiz takdirde, istisna dışında kalan kira geliri üzerinden %25 oranında bir tutarı düşebileceksiniz. (Hakları kiraya verenler gerçek gider yöntemini seçmek zorundadır.)

Gerçek gider yöntemini seçtiğiniz takdirde, kira gelirinizden düşebileceğiniz gider kalemleri şunlar olacaktır.

- Kiraya verdiğiniz gayrimenkul için ödediğiniz su, elektrik, ısınma ve asansör giderleri.
- Kiraya verdiğiniz gayrimenkuller için bir idare bedeli ödüyorsanız bu bedel.
- Kiralık gayrimenkulünüz için ödediğiniz sigorta bedelleri.
- Kiraya verdiğiniz gayrimenkul veya haklar için kullandığınız borçların faiz giderleri.
- Söz konusu gayrimenkul(ler ) için kanunlara veya sözleşmelere aykırılıktan dolayı ödenebilecek cezalar, tazminatlar.
- Gayrimenkulünüzü konut olarak kiraya verdiyseniz ve bu gayrimenkule son 5 yıl içinde sahip olduysanız, her yıl için iktisap bedelinin (satış bedeli) %5'i.
- Vergi, harç, resim ve belediyelere ödenen katkı payları, vergi ödemeleri.
- Gayrimenkulünüzü kiraya verip, kendiniz kirada veya lojmanda oturuyorsanız bu kira bedeli veya lojman ücreti.

Gerçek gider yöntemini seçiyorsanız, bu giderlerle ilgili belgeleri 5 yıl boyunca saklamak zorundasınız. Ayrıca gerçek gider yöntemi uygulaması bir formüle dayanmakta olup, tüm gideri olduğu gibi matrahtan indiremez aşağıdaki formülün vereceği sonucu uygulamak durumundasınız.

Gerçek Gider Yöntemi

İndireceğiniz Gider: Gider x (Toplam Kira Geliri-İstisna ) / Toplam Kira Geliri

ÖRNEK: 2013 yılında 25.000 TL konut  kira geliriniz ve 6.000 TL gideriniz olduğunuz varsayalım ve gerçek gider yöntemini seçtiniz.

İndirilecek Gider: 6.000 x (25.000 – 3.200) / 25.000: 5.232 TL olacaktır.

İşyeri kiralarından elde edilen kira gelirlerinin beyan edilmesinde ise, 2013 yılı  alt sınır ise (brüt tutar) 26.000 TL olarak belirlenmiştir. İşyeri kira gelirlerinde konut kira gelirlerinde uygulanan 3.200 TL tutarındaki istisna söz konusu değildir.

Konut veya işyeri kira elde edenler ve bu gelirleri yukarıdaki alt sınırların üzerinde çıkan mükellefler beyannamelerini 1 Mart – 25 Mart tarihleri arasında vereceklerdir.

Şayet geçmiş dönemlere ait kira gelirleriniz varsa ve bunları beyan etmemişseniz, halen de idarece yakalanmamış olacak kadar şanslıysanız, şansınızı fazla zorlamayın. Vergi memurlarının kapınızı çalması an meselesidir. Pişmanlık ve Islah hükümlerinden faydalanarak derhal ilgili vergi dairenize müracaat yaparak, verilmemiş beyannameler ve bunlara bağlı olarak ödenmemiş vergilerle ilgili bildirimde bulunabilir ve herhangi bir cezaya maruz kalmadan kendinizi bu sıkıntılı durumdan kurtarabilirsiniz. Vatandaşlık numaralarımız sayesinde, vergi dairelerinin banka hesaplarınızdaki tüm giriş-çıkışları, yatan kira bedellerini izlediğini unutmayın.

Kaynak: Haber Habere