İlk Yarıda Konut Kredisi Kullanımı Yüzde 10 Düştü

04/09/2019

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) Ağustos ayı sektör raporu açıklandı. İnşaat sektörü yılın ikinci çeyreğinde %12 küçülürken konut kredisi kullanımı %10 düştü.

Türkiye İMSAD verilerine göre, inşaat sektörü 2019 yılının ikinci çeyreğinde %12,7 küçülmüştür. Böylece inşaat sektörü dört çeyrektir üst üste küçülürken en hızlı küçülme bu çeyrekte yaşanmıştır. İnşaat sektöründe çeyrek dönemler itibarıyla küçülme hızlanmaktadır. İnşaat sektörü hem kendi iç dinamiklerindeki bozulmalar hem de 2018 yılının ikinci yarısından itibaren yaşanmaya başlanan finansal dalgalanmalar nedeniyle olumsuz etkilenmiştir. Sektörde gerek talep tarafında gerek fiyatlar tarafında gerekse de müteahhitlerin mali yapılarında sıkıntılar ikinci çeyrekte artarak sürmüştür. İnşaat sektöründe mevcut sorunlar çözülmeden büyümeye geçiş ötelenmeye devam edecek.

İnşaat Sektörü Performansı Genel Ekonominin Altında Kaldı

Ekonomi yeni yılın ikinci çeyreğinde %1,5 küçülürken gayrimenkul sektörü %2,8 büyümüştür. Böylece yeni yılın ikinci çeyreğinde de %12,7 küçülen inşaat sektörü genel ekonominin oldukça altında bir performans göstermiştir.

İnşaat Sektörü Güven Endeksi Ağustos Ayında 1,1 Puan Arttı

İnşaat sektörü güven endeksinde sınırlı artış Ağustos ayında da sürmüştür. Yeni yılın ilk dört ayında inşaat sektörü güven endeksi 15,1 puan artmış, Mayıs ayında ise bir önceki aya göre 6,3 puan gerilemişti. Haziran ayında durağanlaşan ve 0,6 puan düşerek zayıflayan inşaat sektörü güven endeksi Temmuz ayında 0,8 puan artmıştı. İnşaat sektörü güven endeksi Ağustos ayında da 1,1 puan daha artmıştır. İnşaat sektörü güven endeksinde toparlanma hem çok sınırlı kalmakta hem de güven seviyesi halen çok düşük seviyelerde bulunmaktadır.

Konut Satışları Temmuz Ayında Yüzde 17,5 Geriledi

Konut satışlarındaki gerileme Temmuz ayında yavaşlamıştır. Temmuz ayında toplam konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %17,5 düşerek 102.236 olmuştur. Böylece 2019 yılının ilk yedi ayında konut satışları 2018 yılının aynı dönemine göre %22,5 gerileyerek 769.910 adetten 596.364 adete inmiştir. Yılın geri kalan aylarına yönelik olarak ise konut kredi faizlerindeki düşüş beklentisine bağlı olarak bir iyimserlik bulunmaktadır. Konut alımlarına yönelik teşvikler yılsonuna kadar devam etmektedir. Ancak satın alma gücündeki kalıcı zayıflama ihtiyaç sahiplerinin konut talebini, konut fiyatlarındaki gerileme ise yatırım amaçlı konut talebini sınırlamaktadır.

Yeni Konut Satışları Temmuz Ayında Yüzde 32,4 Geriledi

Türkiye genelinde ilk el konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %32,4 gerileyerek 38.931 adet olarak gerçekleşmiştir. Böylece 2019 yılının ilk yedi ayında yeni konut satışları %32,5 düşerek 356.494’ten 240.734 adete gerilemiştir. Yeni konut satışları konut stokunun eritilmesi ve yeni konut başlangıçları için önemli olmakla birlikte stokları eritme hızı düşük kalmaya devam etmektedir. İkinci el konutlardaki aylık gerileme ise Temmuz ayında %4,5 olmuştur.

İpotekli Konut Satışları Temmuz Ayında Yüzde 57,0 Geriledi

Türkiye genelinde konut satışlarında banka kredileri ile yapılan satışlar veya bir başka deyimle ipotekli satışlar önemli rol oynamaktadır. Temmuz ayında ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre %57,0 düşerek 13.064 adete inmiştir. 2019 yılı Temmuz ayında gerileme Haziran ayına göre yavaşlamıştır. Ayrıca konut kredi faiz oranlarının düşme eğilimine girmesi ile ipotekli satışlarda toparlanma beklenmektedir. İpotekli konut satışları yılın son aylarında konut kredi faizlerindeki düşüşe bağlı olarak sınırlı artışlar gösterebilecektir.

Konut Kredileri Yılın İlk Yarısında Yüzde 10,1 Geriledi

Konut kredileri 2019 ilk yarısında yıllık olarak %10,1 küçülmüş ve 180,3 milyar TL’ye gerilemiştir. Konut kredisi aylık ortalama faiz oranı ise Haziran ayı sonu itibariyle %2,06 olarak gerçekleşmiştir. Konut kredileri Türkiye’de 2000’li yılların ortasından itibaren konut sektörünün gelişmesinde en önemli araç olmuştur. Konut kredileri yıllar itibariyle önemli artış göstermiştir. Ancak ilk kez 2018 yılının ortasından itibaren konut kredileri büyüklüğü gerilemeye başlamıştır. Gerileme 2019 yılı ilk yarısına kadar sürmüştür.

Kaynak: KrediPazarı