İnşaat Sektöründeki Küçülmeyi İşsizlik Rakamları Ortaya Koydu

15/04/2019

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 Ocak ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. İnşaat sektöründe istihdam edilme sayısı 44.000 azaldı.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Ocak döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 259 bin kişi artarak 4 milyon 668 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 3,9 puanlık artış ile %14,7 seviyesinde gerçekleşti.

İstihdam Oranı Yüzde 44

İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılı Ocak döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 872 bin kişi azalarak 27 milyon 157 bin kişi, istihdam oranı ise 1,9 puanlık azalış ile %44,5 oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 345.000, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 526.000 kişi azaldı. İstihdam edilenlerin %17,0'si tarım, %19,9'u sanayi, %5,4'ü inşaat, %57,7'si ise hizmet sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,7 puan, inşaat sektörünün payı 1,6 puan azalırken, hizmet sektörünün payı 2,3 puan arttı. Sanayi sektörünün payı ise değişim göstermedi.

Mevsim Etkilerinden Arındırılmış İşsizlik Oranı

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 223.00 kişi azalarak 28 milyon 14.000 kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0,4 puan azalarak %45,9 oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 170.000 kişi artarak 4 milyon 295.000 kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,6 puan artarak %13,3 oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı 0,2 puan azalarak %52,9 olarak gerçekleşti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 22.000, sanayi sektöründe 82.000, inşaat sektöründe 44.000, hizmet sektöründe 76.000 kişi azaldı.

Kaynak: KrediPazarı