İş Bankası 27 Milyar Liralık İhraç Onayı Aldı

18/03/2020

İş Bankası, 27 milyar Türk Lirası nominal dolaşım miktarına kadar Türk Lirası cinsinden bono ve/veya tahvil ihraç etmek için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) onay aldı.

İş Bankası tarafından tahvil yada bono ihracına ilişkin Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şu şekilde;

İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamız Yönetim Kurulu tarafından, Bankamızca yurt içinde 25 milyar Türk Lirası nominal değere kadar farklı tür ve vadelerde Türk Lirası cinsinden borçlanma aracı ve 3 milyar TL Türk Lirası nominal değere kadar farklı tür ve vadelerde Türk Lirası cinsinden yapılandırılmış borçlanma aracı ihraç edilmesine oybirliğiyle karar verilmiş olup, söz konusu ihraçların halka arz edilerek ve/veya edilmeksizin gerçekleştirilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer merciler nezdinde gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi için Genel Müdürlüğe yetki verildiği duyurulmuştu.

Bu kapsamda, Bankamızca yapılan başvuru sonucunda, 27 milyar Türk Lirası nominal dolaşım miktarına kadar Türk Lirası cinsinden bono ve/veya tahvil ihraç edilmesinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca uygun bulunduğu tarafımıza bildirilmiştir.

Kaynak: KrediPazari