İskan Edilen Yerler İçin Kullandırılan Konut Kredilerinde İndirim Yapıldı

02/01/2013

Köylerde fiziksel yerleşimi düzenlemek amacıyla açılan tarımsal işletme binası kredisi veya konut kredisi yıllık faizleri yüzde 5'ten yüzde 2'ye indirildi.

Devlet eliyle iskan edilen ailelere kullandırılan canlı ve cansız donatım kredilerinin kredi faiz oranı yüzde 4'ten yüzde 2'ye, köylerde fiziksel yerleşimi düzenlemek amacıyla açılan tarımsal işletme binası kredisi veya konut kredisi yıllık faizi de yüzde 5'ten yüzde 2'ye indirildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik öngören yönetmelik, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, canlı ve cansız donatım kredilerinin faiz oranı yüzde 4'ten yüzde 2'ye, fiziksel yerleşimi düzenlemek amacıyla açılan tarımsal işletme binası
kredisi veya konut kredisi yıllık faizi de yüzde '5ten yüzde 2'ye indirildi. Konut, tarım işletmesi bina ve tesisleri kredisinde, konut büyüklüğü sınırı 120 metrekareden 150 metrekareye yükseltildi.

Ayrıca, yönetmeliğe "Tadil edilmiş olan kredi faiz oranları, 13 üncü ve 14 üncü madde kapsamında kullandırılmış olup da henüz geri ödenmemiş veya geri ödenmekte olan kredilere de uygulanır" şeklinde geçici ek madde eklendi. Yönetmelik hükümleri 3 Ocak 2011 tarihinde geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı