Kamu Lojmanlarının Satışı Netleşti

07/08/2018

Geçtiğimiz aylarda Meclis’ten geçen torba yasada yer alan kamu konutlarının satışına yönelik takvim netleşti. Kamu lojmanlarının satış usulleri belli oldu.

Türkiye genelindeki 200.000 üzerindeki kamu lojmanlarından 50.000 adedinin satışına yönelik takvim netleşti. 50.000 adet konut kısım kısım satışa çıkarılacak. İlk 5.000 adetlik konutun satışı ise kasım ayının ilk haftasına kadar gerçekleştirilmiş olacak. Alım hakkında öncelik konutlarda oturan kamu personelinde olacak. 200.000 TL’lik bir konutta peşin alımda 20.000 TL’lik indirim yapılarak geri kalan ise 48 ay taksite bölünebilecek.

Savunma, güvenlik, adalet ve istihbarat hizmetlerini yürüten personel tarafından kullanılanlar hariç olmak üzere, kamu tasarrufundaki konutlardan 10 yılını dolduran 50.000 konutun satışı için düğmeye basıldı. Satışı planlanan 50.000 konuttan 5.000 adedi Kasım ayına kadar satışa çıkarılacak.

Envanter Çalışması Yapılacak

Çalışma kapsamında ilk olarak 5.000 konut için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından envanter çalışması yapılacak. Konutlara ilişkin her türlü iş ve işlemin yürütülmesinde mahalli idarelere ait konutlar için ilgili idareler, diğerleri için Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili olacak.

Satılacak Konutlar MEOP’a İşlenecek

Satışa çıkarılacak konutlara ilişkin, tahmini bedel, kat mülkiyeti durumu, öncelikli alım hakkı sahibi ve benzeri bilgiler Milli Emlak Otomasyon Sistemine (MEOP) işlenecek.

Alım Hakkı Öncelikli Olarak Oturanda

Kasım ayına kadar satış işlemlerinin tamamlanması planlanan 5 bin konut Devlet İhale Kanunu çerçevesinde ihale usulüyle satışa çıkarılacak. Kamu lojmanlarının alım hakkı öncelikli konutlarda oturan devlet memurlarına verilecek.

15 Gün Süresi Var

Kamu konutunun satış ihalesine ilişkin bilgiler ilan tarihinden önce kamu konutunda oturana ayrıca bildirilecek. Tebligatın ardından 15 gün içerisinde öncelikli alım hakkı sahiplerinin satın almak istemediğini bildirmesi, bu süre içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, söz konusu konut ihalede en yüksek teklifi verene satılacak.

Yüzde 10 İndirim 48 Ay Taksit

İhale bedeli öncelikli alım hakkı sahibi tarafından, %25’i peşin olmak kaydıyla 4 yıla kadar (48 ay vade) kanuni faiziyle taksitli ödenebilecek. Lojmanda oturan kamu personeli almak istememesi halinde konutu 2 ay içerisinde boşaltacak. Konutları alacaklara kredi de kullandırılabilecek.

200 Binlik Konutta 20 Bin İndirim

Satışa çıkarılacak konutların fiyatları, ilgili kurumlar tarafından tespit edilecek veya SPK belgeli değerlendirme kuruluşlarından tahmini bedel tespiti istenebilecek. Konutlar için belirlenecek bedellerin ise bakanlığın yönlendirmesiyle piyasanın altında olması bekleniyor. Öncelikli alım hakkı olanlara ise peşin ödemelerde ayrıca %10 indirim uygulanacak. Bu da 200.000 TL’lik konutta peşin alımda 20.000 TL indirim anlamına geliyor.

500 Milyon TL Gelir Bekleniyor

Devletin kasasına lojman satışlarından tahmini 500 milyon lira gelir gireceği tahmin ediliyor. Taşınmazların satışından elde edilen gelirler öncelikli olarak ilgili idarelerin hesaplarına kamunun konut ihtiyacında kullanması için aktarılacak.

20 İlde Atıl Durumdaki Araziler Satılacak

Kamu lojmanlarının satışının yanı sıra kamu kurumlarına tahsisli 20 ilde bulunan atıl durumdaki Hazine arazilerine yönelik de değerlendirme çalışması yapılacak. Öte yandan tarımsal amaçlı kullanılan arazilerin kullanıcılarına doğrudan satışının da önü açılacak. Satın alınan araziler sadece tarımsal amaçlı kullanılabilecek.

Bu araziler, rayiç bedelin tamamı üzerinden doğrudan satılacak. Rayiç bedelin taksitle ödenmesi halinde, bu bedelin %30'u en geç üç ay içinde, kalanı ise en fazla 5 yılda 10 eşit taksitte kanuni faizi ile birlikte ödenecek.

Kaynak: haber 7