Kentsel Dönüşüm Uyuşmazlıklarına Arabuluculuk Şartı Geliyor

03/12/2018

Yargı Reformu Stratejisi Belgesi hazırlandı. Taslağa göre kentsel dönüşüm kapsamındaki uyuşmazlıklarda arabulucuya gitmek dava şartı oluyor.

Yargı Reformu Stratejisi Belgesi taslağına göre, ‘tüketici davaları, kentsel dönüşüm uyuşmazlıkları, ticari davalar, icra takipleri, fikri ve mülkiyet ile aile hukuku uyuşmazlıklarında’ arabulucuya gitmek dava şartı haline getiriliyor.

Nasıl Belirlendi?

İlk olarak 2009’da hazırlanıp 2015’te yenilenen belgenin güncellenme çalışmaları bu defa geniş katılımla yapıldı. Bu süreçte, Türkiye Barolar Birliği (TBB), tüm barolar ve hukuk fakülteleri, TÜSİAD, MÜSİAD, TOBB, Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye Noterler Birliği, YÖK ve bazı sivil toplum kuruluşlarından katkı istendi. Tüm bakanlıklardan görüş talep edildi. Yüksek mahkemelerle ayrı çalışma yapıldı. Adli kolluk, arabuluculuk, uzlaşma ve bilirkişilik konularında çalıştaylar düzenlendi. AB belgeleri, ilerleme raporları, AİHM içtihatları, uluslararası belgeler incelenerek reforma ihtiyaç duyulan alanlar belirlendi.

Taslaktaki Maddeler

1- Uzlaştırmacıların hukukçular arasından seçilmesi.

2- İş uyuşmazlığına ilişkin arabuluculukta işçi için zorunlu avukat tayininin sağlanması.

3- Tüketici davaları, kentsel dönüşüm uyuşmazlıkları, ticari davalar, icra takipleri, fikri ve mülkiyet ile aile hukuku uyuşmazlıklarında arabuluculuğun dava şartı haline getirilmesi.

4- Arabuluculuk merkezlerine akreditasyon sağlanması ve bir standart getirilmesi.

5- Arabuluculuk ve uzlaşmaya ilişkin kontrol ve denetim mekanizmalarının oluşturulması.

6- Zorunlu arabuluculuk uygulamasının memnuniyet anketleriyle ölçülerek politikanın sonuca göre yeniden belirlenmesi.

Kaynak: Hürriyet