Kentsel Dönüşümde Yeni Düzenleme

05/07/2019

Kentsel dönüşüm alanları ile afet riski altındaki bölgeleri doğrudan ilgilendiren tapu ve imar yasalarında değişiklik düzenlemesi Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

Yeni düzenlemeyle kentsel dönüşüm alanlarında mal sahiplerinin müteahhitten kaynaklanan nedenlerle yaşadığı problemlerin giderilmesi amacıyla sözleşmeyi feshetme hakkı tanındı. Afetler veya başka nedenlerle kendiliğinden çöken binaların ve çevresindeki yapıların dönüşüm uygulamaları, maliklerin ve ilgililerinin onayı aranmaksızın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca doğruna yapılabilecek. Tapu işlemlerine fotoğraf yapıştırılması şartı da, bürokrasinin ve kırtasiyeciliğin azaltılması amacıyla kaldırıldı.

Metruk Yapılar Yıkılacak

Yıkılacak derecede riskli olan yapıların bulunduğu alanlarla kendiliğinden çöken veya zeminin kayması, heyelan, su baskını, kaya düşmesi, yangın, patlama gibi nedenlerle ağır hasar gören veya ağır hasar görme riski bulunan yapıların bulunduğu alanlarda dönüşüm uygulamaları, maliklerin ve ilgililerinin muvafakatı aranmaksızın Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca doğrudan yapılabilecek.

Taşınmaz satışları, tarafların farklı illerde veya yurt dışı teşkilatında bulunmaları halinde, taraf iradeleri resmi görevlilerce ayrı ayrı alınarak işlem yapılabilecek. Bu uygulama 1 Ocak 2020’de başlayacak. Tarım arazileri, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Yasası’nda belirtilen izinler alınmadan tarımsal amaç dışında kullanılamayacak, planlanamayacak, köy veya mezraların yerleşik alanı ve civarı veya yerleşik alan olarak tespit edilemeyecek.

Kaynak: KrediPazarı