Kentsel Dönüşüme Bina Tamamlama Sigortası Şartı

28/11/2018

Kentsel dönüşüm alanlarına yapılacak yapılarda müteahhitlere bina tamamlama sigortası yaptırması veya Bakanlıkça belirlenen teminat ve şartları sağlama zorunluluğu getiriliyor. İlgili kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'na sunuldu.

Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda oylamaya sunuldu. Bahsi geçen kanun teklifinde 6306 Sayılı Kentsel Dönüşüm Yasası Yönetmeliği’ne ilişkin de kimi değişiklikler teklif ediliyor. Bu değişiklerden biri de sigorta şirketlerini yakından ilgilendiriyor. Buna göre, kentsel dönüşüm alanlarına yapılacak yapılarda müteahhitlere bina tamamlama sigortası yaptırması veya Bakanlıkça belirlenen teminat ve şartları sağlama zorunluluğu getiriliyor. Böylece kentsel dönüşümde meydana gelen sorunlar bu yasa ile çözüme kavuşacak.

Sigorta veya Teminat Şartı

Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin 27’nci Maddesi, 6306 Sayılı Kanunun 8’inci Maddesi’nin 6’ncı fıkrasını düzenliyor. Teklifte şöyle yazıyor: “6306 sayılı Kanun kapsamındaki alanlarda ve parsellerde yürütülecek projeler için yapım işini üstlenen yapı müteahhidinin yapı ruhsatı alınmadan önce bina tamamlama sigortası yaptırması veya Bakanlıkça belirlenen diğer teminat ve şartları sağlamasının zorunlu olduğu düzenlenmektedir.”

6306 sayılı kentsel dönüşüm yasasında riskli yapılar ile riskli alan ve rezerv yapı alanlarının tespitine, riskli yapıların yıktırılmasına, yapılacak planlamaya, dönüştürmeye tabi tutulacak taşınmazların değerinin tespitine, hak sahibi olacaklarla yapılacak anlaşmaya ve yapılacak yardımlara, yeniden yapılacak yapılara ve 6306 sayılı Kanun kapsamındaki diğer uygulamalara ilişkin usûl ve esaslar belirleniyor.

Proje Tamamlanmazsa Ödenen Tutar Geri Alınacak

Kentsel dönüşümde yer alan konutların herhangi bir nedenle tamamlanamaması durumunda sigorta şirketi projeye devam edecek ya da projeden konut almış kişilerin şimdiye kadar ödediği parayı geri verecek. Söz konusu bina tamamlama sigortasında prim olarak vatandaşın cebinden fazladan para çıkmıyor. Müşterisine güvence vermek isteyenler şirket ya da müteahhit, belirli tutar karşılığında bu sigortayı yapıyor.

Kaynak: Sigortacı Gazetesi