Kentsel Dönüşüme Gelen Yeni Düzenlemeler

26/12/2018

Depreme dayanıksız konutların yenilenmesi ve modern şehirler inşa etmek için başlatılan kentsel dönüşüm kapsamında yeni düzenlemeler yapıldı.

Kentsel dönüşüm yasası kapsamında satışı yapılan gayrimenkuller için tapu harcı ödemeleri kalktı. Yeni düzenleme kapsamında, kentsel dönüşüm uygulamaları teşvik edilecek.

Kentsel dönüşümde yeni düzenlemeye gidildi. Depreme dayanıksız konutların yenilenmesi ve modern şehirler inşa etmek için başlatılan kentsel dönüşüm uygulamasında yeni teşvikler hayata geçiriliyor.

Tapu Harcı Kalktı

Daha önce, tapu harcı mülkün yüzde 4'ü kadar ödeniyordu, bunun yüzde 2'sini alıcı yüzde 2'sini satıcı ödüyordu. Yani 500 bin liralık bir ev için 10'ar bin lira harç ödemesi yapılıyordu. Yeni yasaya göre, artık bu ücretler alınmayacak.

Bina Sigortası Geldi

Kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilecek binalarda yapılarda müteahhitlere bina tamamlama sigortası yaptırması veya Bakanlık tarafından belirlenen teminat ve şartları sağlama zorunluluğu getirildi. Kanun ile kentsel dönüşümde meydana gelen sorunların çözülmesi planlanıyor.

Tamamlanmayan Projelerde Para İade Edilecek

kentsel dönüşüm kapsamında bulunan konutların herhangi bir nedenle tamamlanamaması durumunda sigorta şirketi projeye devam edecek ya da projeden ev almış kişilerin şimdiye kadar ödediği paranın geri ödenmesini sağlayacak. Söz konusu bina tamamlama sigortasında prim olarak vatandaşın cebinden fazladan para çıkmıyor. Müşterisine güvence vermek isteyenler şirket ya da müteahhit, belirli tutar karşılığında bu sigortayı yapıyor.

Kira Yardımı Genişledi

Kentsel dönüşümde kira yardımı kapsamı genişleyecek. Kentsel dönüşüm alanlarında mağduriyetler önlenecek ve kira yardımlarında ikamet zorunluluğu kaldırılacak. Ayrıca kentsel dönüşüm kira yardımı almayanlara devlet destekli düşük faizli kentsel dönüşüm kredisi kullandırılacak.

Mali ve Teknik Kriterler

Kentsel dönüşüm tasarısıyla firmalara hem teknik hem de mali yeterlilikler getirilecek. Kentsel dönüşümde iş yapacak firmalar, Bakanlığın belirlediği teknik yeterlilik kriterlerine uyacak.

Önceliklendirme Yapıldı

Kentsel dönüşüm kapsamında afet riski taşıyan alanların sosyal, ekonomik ve çevresel boyutlar dikkate alınarak yenilenmesi, daha güçlü hale getirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması için çalışmalar başlatıldı. Buna göre, riskli alanlara yönelik kentsel dönüşüm uygulamaları için ulusal ve yerel düzeyde önceliklendirme yapılacak ve stratejiler üretilecek.

Kaynak: Emlak Kulisi