Kira Geliriniz Varsa Dikkat!

01/03/2012

Her yıl beyanname vermekle mükellef olduğumuz kira geliri için bu yıl da beyanname zamanı yaklaştı.

Arazi, bina, haklar, motorlu taşıtlar ve Gelir Vergisi Kanunu’nun 70. maddesinde detaylı bir şekilde sayılan mal ve hakların kiraya verilmesinden elde edilen gelirler Gayrimenkul Sermaye iradı, kira geliri olarak adlandırılır.

Her yıl beyanname vermekle mükellef olduğumuz kira geliri, bu yıl da Mart ayının 26'sına kadar ilgili birimlere bildirilmek zorunda. Geçtiğimiz 2011 yılı içerisinde herhangi bir gayrimenkul üzerinden kira elde eden vatandaşların, 25 Mart 2012 tarihine kadar beyanname vermesi gerekiyor.

Mükellefler, kira geliri beyannamesini ikametgah adreslerinin bağlı olduğu vergi dairesine elden ya da internet üzerinden gönderebilirler.

Yurtdışında yaşayan ya da bulunan mükellefler ise, kira gelirinin elde edildiği gayrimenkulün adresinin bağlı olduğu vergi dairesine beyanname gönderebilirler.

Sadece Kira geliri elde eden 60 yaş ve üzeri mükellefler ile engelli mükelleflerden, yaşlılığı, sakatlığı veya hastalığı nedeniyle vergi dairesine gidemeyecek durumda olanlar ise, kira geliri beyannamelerini 444 0 189 numaralı telefondan bildirebilecek.

Hangi dönemlerin gelirini beyan edeceğinize dair bir hesaplama yaparken, 2011 yılı içerisinde geçmiş dönemden tahsil ettiğiniz tüm kira gelirleriyle birlikte, 2011 yılı kira gelirlerinin hesaplara dahil edilerek tüm gelirlerin beyan edilmesi konusunda hassasiyete önem veriliyor.

Fakat 2012'den sonraki yıllar için peşin alınan kira bedelleri, ait oldukları yıllarda beyan edilecek. Yani 2013 yılının kira bedelini peşin olarak aldığınızda, bu geliri 2013 yılında kira geliri bedeli olarak beyan edebilirsiniz.

Kira Gelirine Konu Olan Mallar Hangileri?

Arazi, bina, maden suları, memba suları, madenler, taş ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları, tuzlalar ve bunların mütemmim cüzileri ve teferruatı,

Voli mahalleri ve dalyanlar,

Gayrimenkullerin, ayrı olarak kiraya verilen mütemmim cüzileri ve teferruatı ile bilumum tesisatı, demirbaş eşyası ve döşemeleri,

Gayrimenkul olarak tescil edilen haklar,

Arama, işletme ve imtiyaz hakları ve ruhsatları, ihtira beratı, alameti farika, marka, ticaret unvanı, her türlü teknik resim, desen, model, plan ile sinema ve televizyon filmleri, ses ve görüntü bantları, sanayi ve ticaret ve bilim alanlarında elde edilmiş bir tecrübeye ait bilgilerle gizli bir formül veya bir imalat usulü üzerindeki kullanma hakkı veya kullanma imtiyazı gibi haklar,

Telif hakları,

Gemi ve gemi payları ile bilumum motorlu tahmil ve tahliye vasıtaları,

Motorlu nakil ve cer vasıtaları, her türlü motorlu araç, makine ve tesisat ile bunların eklentileri olarak ifade edilmektedir.

Aile bireylerinin her birinin sahip oldukları mal ve haklardan elde ettikleri kira gelirleri için kendi adlarına ayrı ayrı beyanname vermeleri gerekmektedir. Gelir sahibinin hayatını kaybetmesi durumunda ise beyanname ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde mirasçılar tarafından ödenmek zorundadır.

Yeni Uygulama Devreye Girecek

Maliye Bakanlığı Mart ayından itibaren halk arasında kira vergisi olarak da bilinen gayrimenkul sermaye iradı vergisinde yeni bir sisteme geçiyor. Bakanlık Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi çerçevesinde, 1 milyon 200 bin mükellefe dün uyarı mektubu göndermeye başladı.

İlk etapta 4 ve üzeri dairesi olanlara gönderilirken daha sonradan 2 dairesi olanlara kadar indirilmesi kararı alınan uygulamada, vatandaşa gönderilen mektupların içerisinde “Şu adreslerde daireniz var. Bunlardan kira geliri elde ettiğinizi biliyoruz. Beyanda bulunursanız, ceza ödemezsiniz” içerikli yazı bulunuyor.

Aldığınız mektubun içeriğindeki uyarı, sizin gelir beyanlarınıza uymuyorsa gerekli düzeltmeleri de yapabiliyorsunuz.

Beyanname Verilmezse Ne Olacak?

Konutlarda her bir konut için 500 TL ve üzerinde kira geliri elde edildiği durumlarda, işyerlerinde ise, miktar sınırlaması yapılmadan kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idareleri aracılığıyla beyan etmeleri gerekmekte.

Maliye Bakanlığı kira beyanında bulunmayanların tespit edilmesi halinde 5 yıl geriye dönük faizi ile birlikte vergi cezası kesecek.

İstisna Tutarı

Geliri sadece Gayrimenkul Sermaye İradı ise, 2011 yılında elde ettiği konut kira gelirleri 2.800. TL'ye kadar olanlar beyan vermek zorunda değiller. İşyeri kira geliri olanlar ise 2011 yılında elde edilen işyeri kira geliri ne olursa olsun beyan etmek zorundalar. İşyeri kira gelirlerinin brüt tutarının 23.000.TL ‘nin üzerinde olanlar beyan etmek zorunda. 23.000 TL’nin altında olanlar istisnadan yararlanabiliyorlar.

Kaynak: Milliyet