Konut Başlangıçları Yarı Yarıya Azaldı

24/02/2020

türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre yeni konut başlangıçlarını belirleyen yapı ruhsatları 2019’da konut için bir önceki yıla oranla %48 azaldı.

Belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının 2019 yılında bir önceki yıla göre, bina sayısı %48,3, yüzölçümü %52,4, değeri %43,8, daire sayısı %53,9 azaldı.

Toplam yüzölçümün %48,7'si konut alanı olarak gerçekleşti. Yapı ruhsatı verilen yapıların 2019 yılında toplam yüzölçümü 70,5 milyon m2 iken; bunun 34,4 milyon m2'si konut, 23,2 milyon m2'si konut dışı ve 12,9 milyon m2'si ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

En Fazla Talep Çok Daireli Oturum Amaçlı Yapıda

Kullanma amacına göre en yüksek pay %63,9 ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binaların oldu. Yapı ruhsatı verilen yapıların 2019 yılında kullanma amacına göre 45,1 milyon m2 ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalardan oluştu. Bunu 6,1 milyon m2 ile kamu eğlence, eğitim, hastane veya bakım kuruluşları binaları izledi.

Yapı Yüzölçümleri Azaldı

Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü %14,5 azaldı. Belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerinin 2019 yılında bir önceki yıla göre, bina sayısı %26,6, yüzölçümü %14,5, daire sayısı %17,8 azalırken, değeri %0,2 arttı.

Toplam İzinleri Yüzde 56’sı Konut

Toplam yüzölçümün %56,9'u konut alanı olarak gerçekleşti.Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların 2019 yılında toplam yüzölçümü 149,3 milyon m2 iken; bunun 85,0 milyon m2'si konut, 33,2 milyon m2'si konut dışı ve 31,1 milyon m2'si ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Kaynak: KrediPazari