Konut Değeri Olduğunun Atında Gösterilemeyecek

06/02/2019

İkinci el konutta ekspertiz raporu zorunlu oluyor. Gayrimenkul alım-satımında gayrimenkulün rayiç bedelini düşük gösterilemeyecek. Ekspertiz değerinin altında satış bedeli olmayacak.

İkinci el konutta ekspertiz raporu zorunlu oluyor. Gayrimenkul alım-satımında gayrimenkulün rayiç bedelini düşük gösterilemeyecek. Ekspertiz değerinin altında satış bedeli olmayacak. Evin değerini düşük gösterme devri artık son buluyor. Kurulacak ‘Taşınmaz Değerleme Sistemi’ ile her il ve ilçeye hatta mahalleye özel değer haritası çıkarılacak. Satılacak evlerin değeri bu değerin altında gösterilemeyecek

Gayrimenkul alım-satımında değeri düşük gösterme uyanıklığı bitiyor. Alım-satımda vatandaşlar gerçek satış bedelini değil de rayiç bedelini beyan edip daha düşük tapu harcı ödüyordu. Artık ikinci el dahil tüm satışlarda ekspertiz (değerleme) raporu hazırlanması zorunlu olacak. Böylece evin değerinin düşük gösterilmesinin önüne geçilecek.

100 Günlük Plan

Alım-satımdaki vergi kaybını azaltmak için uzun süredir çalışan hükümet, rayiç bedel ile evin gerçek değeri arasındaki uçurumu bitirecek düzenlemeye imza attı. Hükümetin 100 günlük eylem planında yer alan ‘Taşınmaz Değerleme Sistemi’ (TDS), dün Resmi Gazete’de yayımlanan 30 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde yer aldı.

Başkanlık Kuruldu

Kararnamede, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün kuruluş, yetki ve sorumluluklarına ilişkin maddeye “toplu değerleme faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek” ibaresi eklendi. Bu kapsamda ‘Taşınmaz Değerleme Dairesi Başkanlığı’ kurulmasına karar verilirken ayrıca kurum bünyesinde yurtdışı teşkilatı oluşturulmasına ilişkin düzenleme yapıldı.

Değer Haritası Oluşturuluyor

Başkanlığa taşınmazların toplu değerleme yöntemleriyle değerini belirleme, değer bilgi merkezini kurma, yönetme ve değer haritalarının üretilmesi ile güncel tutulmasını sağlama görevi verildi. TDS, değer haritası ile bölgesel fiyatlar çıkarılacak. Alım-satımda veya değerlemede bu fiyatların altı kabul edilmeyecek.

Sistem Nasıl İşleyecek?

Şu anda sadece konut kredisi alınırken uygulanan ekspertiz (değerleme) raporu, tüm satışlar için istenecek. Ekspertiz raporunda ortaya çıkan fiyatın altında satış bedeli bildirilemeyecek. Bu değerleme raporlarıyla elde edilen veri tabanı sayesinde de mahalle mahalle bölgesel fiyatlar belirlenecek. Belirlenen bu değer haritasına göre, fiyat ortalamaları oluşturulacak ve gayrimenkuller gerçek değerleri üzerinden tapuda işlem görecek. Uygulamanın başlaması için önce usul ve esasların belirlendiği bir yönetmelik çıkarılacak. Seçilen bir pilot bölgede uygulama denendikten sonra tüm Türkiye’ye yayılacak.

Veri Havuzu Oluşturuluyor

TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, Taşınmaz Değerleme Sistemi’nin gayrimenkul değerlerinin doğru ve şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılması anlamında olumlu bir gelişme olduğunu belirterek, “Bu düzenlemenin birden fazla amacı var.

Bunların başında ülkemizdeki gayrimenkul değerleri ile bilgilere istinaden veri havuzu oluşturulması ve bilginin şeffaflaşması geliyor.

Gayrimenkule yönelik vergisel düzenlemeler ve vergiye esas değerin gerçek değer ile uyumlu hale gelmesi, gelişmiş ülkelerdeki gayrimenkul piyasaları ile uyumlu veri altyapısının oluşturulması, değer değişimlerinin analizi ve ekonomik açıdan yorumlanması konularına da yardımcı olacağı görüşündeyim” diye konuştu.

Kaynak: Posta