Konut finansmanı fonları istisna

28/06/2007

Maliye Bakanlığı'nca hazırlanan 'Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği' Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ilgili yasanın 'ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar' bölümüne kurumlarla ilgili kağıtlar da eklendi. Sermaye piyasası araçlarının ihracına ilişkin olarak düzenlenen makbuz ve kağıtlar, konut finansmanı kuruluşlarının konut finansmanı işlemleri ve bu kuruluşların ipotekli sermaye piyasaları araçları, varlık teminatlı menkul kıymetler ve varlık finansmanı fonlarını temsilen menkul kıymet ihracı ve bu ihraca konu teminatlarla ilgili olarak düzenlenen makbuz ve kağıtlar damga vergisinden istisna edildi. KONUT FİNANSMANI FONLARI İSTİSNA KAPSAMINDA Yapılan düzenlemeyle Damga Vergisi istisna ve muafiyet uygulaması kapsamına giren diğer düzenlemeler şöyle; 'İpotek finansmanı kuruluşları ile konut finansmanı fonlarının kuruluş ve ipotekli sermaye piyasası araçları, varlık teminatlı menkul kıymetler ve varlık finansmanı fonlarını temsil eden menkul kıymetlerin ihracı ve ihraca konu teminatlardan kaynaklananlar dahil her türlü işlemleri ile ilgili olarak düzenlenen ve damga vergisi bu kuruluşlar veya fonlar tarafından ödenmesi gereken makbuz ve kağıtlar. Konut finansmanı kuruluşları olarak tanımlanan ve tüketiciye kredi kullandıran ya da finansal kiralama yapan bankalar ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından konut finansmanı faaliyetinde bulunması uygun görülen finansal kiralama şirketleri ve bunların konut finansmanı işlemlerine ilişkin olarak düzenlenen kağıtlar ile bu kuruluşların ipotekli sermaye piyasası araçları, varlık teminatlı menkul kıymetler ve varlık finansmanı fonlarını temsilen menkul kıymet ihracı ve bu ihraca konu teminatlarla ilgili olarak düzenlenen kağıtlar.' ÖNCEKİ İŞLEMLERE İSTİSNA YOK Konut finansman kuruluşlarından olan finansal kiralama şirketleri ve finansman şirketlerinin 6 Mart 2007 tarihinden itibaren 6 ay içerisinde konut finansmanı faaliyetinde bulunamayacağı belirtildiğinden, bu süre zarfında adı geçen kuruluşların konut finansmanı işlemlerine ilişkin olarak düzenlenen kağıtlara damga vergisi istisnası yok.
Kaynak: Haber1