Konut fiyatını düşük gösteren müteahhidi bankalar ele verecek

06/08/2008

Konut alışverişlerinde yaşanan yüksek vergi kaybı Maliye Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Konut fiyatlarının düşük gösterilmesi sebebiyle oluşan kaybı önlemek isteyen Gelir İdaresi Başkanlığı, bankaların kullandırdığı konut kredi listelerini tek tek kontrol edecek.

Konut için alınan krediyle beyan edilen satış tutarının uyumlu olup olmadığı karşılaştırılacak. Satış beyanı doğru olmayan müteahhide ceza kesilecek. Söz konusu çalışmanın ilk ayağı hayata geçirildi. Buna göre bütün bankalardan konut kredisi kullandırdıkları kişi ve kuruluşların listeleri istendi. Bankalardan gelmeye başlayan kredi listeleri de, Veri Ambarı'na yüklenmeye başlandı. Bu çalışmayla vergi kimlik numarası bilgileri kullanılarak, kimin kimden konut aldığı tespit edilecek ve bunlar da listelenecek. Tapu kayıtları kanalıyla, konut satıcılarının satış bilgilerine de ulaşılacak ve kime, ne zaman ve kaç adet satış yapıldığı belirlenecek. Bunların tapudaki satış tutarlarının da dökümü alınacak. Bu arada müteahhitlerin son dönemdeki vergi beyanları da çıkarılacak. Bütün bu çalışmaların ardından alış ve satış bilgileri ile beyan edilen tutarlar karşılaştırılacak. Aynı şekilde, konut kredisi kullanılan bir emlakta, alınan krediyle beyan edilen satış tutarının uyumlu olup olmadığına bakılacak. Bu şekilde müteahhitlerin satış beyanlarının doğru olup olmadığı ortaya çıkarılacak. Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi İstihbarat Merkezi'ndeki bilgilerden de yararlanılacak olan bu çalışmada, bütün bilgilerin derlenmesinden sonra analiz çalışmalarına geçilecek. Risk analizi olarak adlandırılan bu çalışmadan sonra beyanı ile satış rakamları tutarsızlık gösteren mükelleflerin listesi hazırlanacak. Bu listeler vergi dairesi başkanlıkları ve defterdarlıklar aracılığıyla vergi denetim birimlerine ulaştırılacak. Denetim elemanları da, listelerde yer alan firmalar ve kişiler nezdinde, vergi incelemesi başlatacak. Kira gelirleri de mercek altında Gelir İdaresi Başkanlığı'nın emlak sektörüyle ilgili bir diğer çalışması da, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler kullanılarak gerçekleştirilecek. Gayrimenkul alım-satım ve ipotek bilgileri analize tabi tutulacak. Veri ambarındaki diğer bilgilerden de yararlanılacak bu çalışmada, gayrimenkul sahiplerinin ev ve işyerlerinden elde ettikleri kira gelirlerini beyan edip etmediği de sorgulanacak. Söz konusu çalışmayla gayrimenkul piyasasında değer artış kazancı, veraset ve İntikal Vergisi ile Katma Değer Vergisi yönünden riskli mükellefler de tespit edilecek. Daha sonra da, bu mükelleflerin üzerine gidilerek, yol açtıkları vergi kaçağının tahsili yoluna gidilecek.
Kaynak: Zaman